Dopunjena Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u Travniku
Dopunjena Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u Travniku - photo: ilustracija
Aktuelno

Dopunjena Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u Travniku

Općinsko vijeće Travnik dopunilo je Odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Travnik:

Na temelju članka 11. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/09), članka 34., stav 2. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 75/21), članka 24. Zakona o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10) i članka 91. Statuta Opčine Travnik (“Službene novine opčine Travnik”, broj 11/05). Općinsko viječe Travnik, na sjednici održanoj dana 22.12.2021. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o radnom vremenu na području opčine Travnik

Članak 1.

U Odluci o radnom vremenu na području opčine Travnik (.Službene novine Opčine Travnik” br. 7/17 i 14/19), u članku 6. iza stavka 6), dodaje se novi stavak 7) koji glasi:
“lzuetno od odredbl iz prethodnog stavka, svl ugostiteljski objekti na području opčine Travnik, osim “noćnih klubova” koji su definirani u stavku 4. Odluke o radnom vremenu na području opčine Travnik, u periodu od 22.12. do 31.01. naredne godine, mogu poslovati od 07,00 do 02,00 sata, narednog dana, s tim da se iza 23,00 sata muzika može emitovati samo u zatvorenom prostoru.

Članak 2.

U ostalom dijelu teksta Odluka o radnom vremenu na području općine Travnik ostaje nepromijenjena.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ”Službenim novinama Općine Travnik”.

Agencija DAN