Aktuelno

Društveno odgovorna kompanija: BH Telecom Direkcija Travnik dodijelio donacije organizacijama sa područja SBK (FOTO)

BH Telecom je donio Odluku o dodjeli donacija BH Telecoma pravnim licima u 2022. godini. Donacije su dodijeljene u ukupnom iznosu od 1.840.093 KM, a raspoređen je na ukupno 293 pravna lica. Među dobitnicima donacija je 97 osnovnih škola, 59 srednjih škola, 112 udruženja, odnosno organizacija, te 18 kuhinja i sedam sportskih klubova.

 

Predmet provedenog Javnog oglasa za dodjelu donacija BH Telecoma u ovoj godini je bila podrška finansiranju ili sufinansiranju programa, projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti djelovanja: osnovnih i srednjih škola (finansiranje ili sufinansiranje nabavke IT opreme za potrebe opremanja informatičkih kabineta), javnih kuhinja (nabavka namirnica i/ili kuhinjske opreme), udruženja/ustanova koje se bave brigom o djeci sa posebnim potrebama i udruženja/ustanove koje se bave brigom o djeci sa poteškoćama u razvoju, udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti, te općinskih/gradskih udruženja penzionera i centara za zdravo starenje.

 

Dana, 20.03.2023. u sjedištu Direkcije Travnik održana je svečana podjela plaketa povodom dodjele donacija organizacijama, ustanovama i udruženjima koja djeluju na području našeg kantona. Dobitnici donacija za 2022. godinu su .

 

 • U. Srednja stručna škola Bugojno
 • U Centar za socijalni rad – javna kuhinja Bugojno
 • Udruženje penzionera općine Donji Vakuf
 • Udruženje penzionera Bilalovac-Kiseljak
 • Udruženje za djecu sai osobe sa posebnim potrebama“Leptir“ Bugojno
 • HO Merhamet MDD Regionalni odbor Travnik
 • U. Treća osnovna škola Bugojno
 • Udruženje penzionera Novi Travnik
 • Udruga za razvoj hraniteljstva, zaštitu djece i obitelji „Suncokret“ Kiseljak
 • U. Dom zdravlja Bugojno
 • U. osnovna škola „Jajce-Kruščica“ Jajce

 

U ime dobitnika donacija skupu se obratio Salih Gurbeta, direktor Srednje stručne škole Bugojno.

Podjelu plaketa su izvršili direktorica Direkcije Travnik Nađa Hadžimerić i Tarik Hadžiabdić, šef Službe za prodajnu promociju i distribuciju.

 

Ovo je još samo jedna Dobra priča koja nema kraj…