dstore
Federalno ministarstvo odbilo 56 prijava sportskih klubova i udruženja sa područja SBK/KSB
Federalno ministarstvo odbilo 56 prijava sportskih klubova i udruženja sa područja SBK/KSB
Aktuelno

Federalno ministarstvo odbilo 56 prijava sportskih klubova i udruženja sa područja SBK/KSB

Planet obuca

Sportski savez SBK/KSB sa svojim udruženim članicama, 11 općina SBK/KSB i 11 granskih saveza SBK/KSB, prisiljen je reagovati saopštenjem za javnost nakon odluke broj 01-11-10-4552/20 od 19. 08. 2020. godine ministrice Federalnog ministarstva kulture i sporta Zore Dujmović koja je na prijedlog Komisije za provjeru formalno-pravne ispravnosti prijava pristiglih po Javnom pozivu za odabir programa i projekata koji će sufinansirati iz Budžeta F BiH za 2020. godinu“, Transfer za sport od značaja za Federaciju“ odbila 56 prijava sportskih klubova i udruženja sa Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna zbog formalno pravne „neispravnosti“ što je pomalo siptomatično kada je u pitanju SBK/KSB.

Postavlja se pitanje da li dugogišnji sportski radnici SBK/KSB, koji su se prvo dokazali kao istaknuti sportisti sa akademskim zvanjima i  koji su većinom učestvovali u formiranju saveza kako općinskih, kantonalnih i državnih nepozanju zakonske procedure i nedostavljaju traženu potvrdu za članstvo u federalnom ili državnom savezu što je obavezujuće u ovome Javnom pozivu i ako ta potvrda nije u skladu sa zakonskim propisima o čemu je aktom broj 01-149/2020-07-07  od 07. 07. 2020. godine Sportski savez SBK/KSB obavijestio ministricu Dujmović. U aktu koji je upućen ministrici Dujmović navedeno je da ne postoji Sportski savez F BiH i da sportski savezi kantonalnog i općinskog nivoa nisu u mogućnosti dostaviti potvrdu o članstvu u federalnom i državnom savezu, kao ni klubovi koji su registrovani u kantonalnim savezima čime su automatizmom članice federalnog i državnog saveza. Očito da državnim službenici i namještenicima koji rade na pripremi obrazaca i raspisu javnog poziva ne poznaju dovoljno oblast sporta i da nisu upoznati da na nivou F BiH nema Sportskog saveza F BiH, da nema košarkaškog saveza F BiH, da su nogometni klubovi obavezni biti članice nogometnih saveza Kantona koji su članice Nogometnog saveza F BiH. Komisija je radila po sistemu „copy-paste“ i prilikom eliminisanja i evidentiranja prijava na javni poziv pravila je greške, što je vidno kada se analizira tabela koja je objavljena na zvaničnoj stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta, poput greške da je Sportski savez SBK/KSB dostavio potvrdu o članstvu u Sportskom savezu SBK/KSB. Napominjemo da Dejtonskim sporazumom i Ustavom, sport u ingerenciji Kantona i da su kantonalni sportski savezi krovne institucije u istim jer u sportske saveze Kantona udružuju se sportski savezi općina i granski savezi formirani na nivou Kantona ( nogometni, košarkaški i sl.) tako da se prilikom apliciranja isključivo može tražiti potvrda od granskog saveza na nivou Kantona, Federacije BiH i BiH, kao i nekog sportskog kluba da li je članica krovne sportske institucije na nivou Kantona, F BiH ili države BiH, a ne obrnuto.

Sve ovo navedeno još jednom potvrđuje da državni službenici i namještenici zajedno sa rukovodiocima su svrha sami sebi i da „debela hladovina državnih institucija“ dozvoljava im da se ovako ponašaju uz skoro nikakvu brigu o sportistima koji su najveći ambasadori Bosne i Hercegovine a da ne spominjemo da 25 godina od obustave ratnih dejstava na prostoru naše Države nisu pokrenuta školska takmičenja, da je rekreativni sport na margini i da reprezentativne selekcije pred svaki svoj nastup „prose“ za odlazak na neko od značajnijih takmičenja.

Sportski savez SBK/KSB oglasio se u ime sportskih kolektiva i saveza SBK/KSB sa ciljem da se pokrene inicijativa za rješavanje problematike u sportu posebno finansiranja sporta jer sve dok se sport finansira putem javnih poziva u kojima je osnovni kriterij politička ili teritorijalna pripadnost neće doći do poboljšanja stanja u oblasti sporta  a ni do sportskih rezultata na međunarodnoj sportskoj sceni. Također, pokrenuta je incijativa za sastanak predsjednika kantonalnih sportskih saveza sa ministricom Zorom Dujmović na kojem bi se razgovaralo o navedenim problemima u oblasti sporta i pokušalo pronaći rješenje za iste.

Sportski savez SBK/KSB