BH Telecom
Arhiva

Fočo: Potencijale kojima raspolaže BiH staviti u funkciju

Ukoliko se ne napravi radikalan zaokret doći će do gubljenja suvereniteta države BiH, doći će do rasprodaje materijalnih i prirodnih dobara kojima građani BiH raspolažu – poručio je danas pof.dr. Salih Fočo, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Fočo je govoreći o temi “Reformska agenda: sunovrat ili socijalno-ekonomski oporavak?” tokom nedjeljne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” u Sarajevu kazao da je Reformska agenda na neki način tajni dokument, a tiče se svih građana BiH, te da nije dostupna naučnoj stručnoj i političkoj javnosti.

– Nije dostupna iz više razloga, a ključni aspekt jeste što bi političke stranke, koje teže da provedu Agendu, izgubile dobrim djelom svoj kredibilitet. Agenda je izuzetno restriktivna i podrazumijeva oko 27 sveobuhvatnih mjera u sferi ekonomije, prava, socijalne politike. Posljedice Reformske agende će biti velike. Zato je pitanje danas hoće li nas Agenda odvesti u sunovrat ili će nas pomoći da izađemo iz stanja u kome se danas nalazimo a to je socijalna i ekonomska kriza – kazao je Fočo.

Iza Agende, koju su vlasti u BiH prihvatile, stali su MMF i Svjetska banka pod uvjetima po kojima će dati blizu milijardu novih krediti BiH za njen oporavak. To su ogromna sredstva koja treba da dođu, a grace period je pet godina, a to znači da će doći na naplatu kad ne bude ovih političkih elita.

A kakve su to posljedice, ističe Fočo, pokazuje protekla godina u kojoj je oko 100.000 ljudi ostalo bez posla.

– To su izuzetno velike posljedice i zato mi smatramo da treba napustiti sterilne dosadašnje politike, sterilnu privatizaciju, ekonomsku i socijalnu politiku i okrenuti se strategiji BiH koja će naći jedan sasvim drugi put. Novce koje dobije BiH ne treba koristiti da se krpe rupe u budžetu, nego da se zbilja napravi revitalizacija privrede i omogući zapošljavanje što većeg broja ljudi – tvrdi Fočo.

U suprotnom, dodao je, doći ćemo u poziciju socijalne neizdrživosti, a činjenice govore da je danas 50 posto građana BiH na granici siromaštva. Onda to govori kako je potrebno napraviti raskid sa starim politikama koje su do sada samo porađale negativne efekte i da se usmjerimo ka onome što će značiti revitalizaciju BiH u privredi.

Svjetska banka i MMF tačno su predvidjeli šta je potrebno uraditi, ali su predvidjeli one mehanizme koji znače da mogu osigurati povrat novca koji će dati BiH.

On smatra da ukoliko se ne napravi radikalan zaokret, doći će do gubljenja suvereniteta države BiH, doći će do rasprodaje materijalnih i prirodnih dobara kojima građani BiH raspolažu, i to je najvažnija činjenica da građani BiH to znaju.

– Nije moguće da političke stranke formuliraju programe ekonomskog, socijalnog i pravnog oporavka zemlje i strukturiranja. One trebaju biti realizatori, a programe bi morala da napravi domaća pamet sa kojima BiH raspolaže, i sa pameću koju treba naći i vani – naglasio je on.

Zaduženje koje se sada nudi od strane MMF-a daje se zemljama čija je privreda na granici bankrota ili se održavaju u funkciji bankrota. To je ponuđeno Moldaviji, Ukrajini, i “ta činjenica govori u kakvoj se mi poziciji nalazimo“.

Naglašava da se neće moći izbjeći veliko socijalno nezadovoljstvo, iako je Agendom predviđeno da se ublaže socijalne posljedice.

– Ili da se nekako onemoguće subjekti koji bi mogli biti generatori nezadovoljstava, ako se taj novac ne iskoristi u jednom pravom svjetlu, a to je da se uspostavi novi ekonomski sistem, da se prekine sa dosadašnjom praksom privatizacije u kojoj se unište firme, a ne revitaliziraju, osposobe za dalje poslovanje, i u kome će se uspostaviti jedan normalan funkcionalan pravni sistem koji će biti privlačan i u kome će se izjednačiti domaće i inozemno ulaganje, u kome će se napraviti fleksibilnost tržišta – naveo je Fočo.

Bez tih radikalnih zaokreta i raskidom sa praksama koje smo imali u 20 godina, stanje će ostati ili će biti još gore za nekoliko godina.

Kaže da nije naišao na pozitivne primjere, te da mnogi teoretičari, od Saksa pa nadalje, smatraju da su rigidne organizacije MMF i Svjetska banka i da oni striktno daju novac pod uvjetom da ovladaju materijalnim i prirodnim dobrima zemalja. Kao primjer tome naveo je Grčku koja je ekonomski, privredno i na svaki drugi način bila razvijenija, pa je došla na rub bankrota „a kojoj je pomogla Evropa“.

Suočavamo se sa konceptom politike, ekonomske, socijalne, kaže Fočo, koje treba napustiti i iznova revitalizirati čitav mehanizam i potencijale sa kojima raspolaže BiH i staviti ih u funkciju.

–  Izlaz i šansa postoji samo ukoliko bi se domaćoj pameti kojom raspolažemo dala šansa, a ne političkim elitama, jer su one neodgovorne, a pitanje je koja će politička konstitucija biti kada dođe vrijeme za naplatu. BiH spada u red najzaduženijih zemalja, blizu osam milijardi sa posljednjim aranžmanom koji će uslijediti – tvrdi Fočo.

Pojašnjava da je Agendom predviđena privatizacija elektroenergetskog sektora, privatizacija telekom operatera, rudnih i šumskih bogatstava, vodnih prostora, iz čega se može zaključiti da ukoliko se zaista taj novac kvalitetno ne iskoristi, a on je sasvim sigurno potreban kao i reforme, jer ne možemo ostati bez značajnih radikalnih reformi. Ali, reforme moraju biti cjelovite, ne parcijalne, kako se sada provode.

– Potreban je cjelovit koncept reformi da ne bismo došli u poziciju da našim prirodnim i materijalnim dobrima vladaju finansijski centri moći – rekao je.

FENA