BH Telecom
Larisa Cerić i Damir Džumhur najbolji sportisti BiH u 2017.godini i u izboru Nezavisnih i BHRT-a!!!
photo: FENA
Naši ljudi...

Larisa Cerić i Damir Džumhur najbolji sportisti BiH u 2017.godini i u izboru Nezavisnih i BHRT-a!!!

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur i džudistkinja Larisa Cerić izabrani su za naj­bo­lje spor­tiste Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne za 2017. godi­nu

Svečana manifestacija proglašenja najboljih sportaša i sportskih radnika održana je večeras u glavnom gradu BiH u or­ga­ni­za­ci­ji “Ne­za­vi­snih no­vi­na” i Ra­dio-te­le­vi­zi­je BiH.

Džumhur je u godini na izmaku osvojio dva ATP nasova iz serije 250 i to u St. Peterburgu i Moskvi, te sezonu završio na 30. mjestu ATP rang liste. U konkurenciji osim Džumhura su bili fudbaler Edin Džeko i košarkaš Džanan Musa.

Larisa Cerić, članica Džudo kluba ‘Nippon’ iz Sarajeva i u ovoj godini je ostvarila nekoliko velikih dostignuća. Osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Varašvi, te postala vicešampionka svijeta na Svjetskom prvenstvu u open kategoriji. Među tri nabolje našle su se još Aleksandra Samardžić (džudo) i Lejla Tanović (biciklizam).

Te odluke jednoglasno je donio stru­čni ži­ri kojim je predsjedavala proslavljena košarkašica Mara Lakić-Brčaninović a dodi­je­lje­ne su na­gra­de još u deset ka­te­go­ri­ja.

Epi­tet naj­bo­lje eki­pe po­ni­o je Košarkaški klub Igokea. Na­gra­da za naj­bo­ljeg tre­ne­ra je oti­šla u ru­ke Branislava Crnogorca, selektora džudo reprezentacije BiH, na­gra­de za naj­per­spe­kti­vni­ju spor­tis­tki­nju i naj­per­spe­kti­vni­jeg spor­tis­tu pripale su reprezentativki BiH u taekwondou Katarini Kraišnik i karatisti Munibu Dedoviću.

Nagrada za razvoj sporta pripala je USD Bosna, koja ove godine slavi 70. godina postojanja. Stru­čni ži­ri je na­gra­du za fair-play do­di­je­lio fudbalskom treneru Slavenu Musi.

Na­gra­de za ži­vo­tno dje­lo do­di­je­lje­ne su Raziji Mujanović, najboljoj bh. košarkašici svih vremena koja je od ove godine članica “Kuće slavnih”, Mihailu Vukoviću ko­ji je dao nemjer­ljiv do­pri­nos ra­zvo­ju i ugle­du ženske ko­šar­ke u evropskim okvirima, te Milanku Mučibabiću višestrukom šampionu i čovjeku koji je cijeli život uz džudo.

Ti­tu­lu naj­tro­fej­ni­je bh. eki­pe već go­di­na­ma za­slu­že­no no­si re­pre­zen­ta­ci­ja BiH sjedećoj odboj­ci, ko­joj je pri­pa­la na­gra­da za naj­bo­lju eki­pu u spor­tu za in­va­li­de. Na­gra­da za naj­bo­ljeg spor­tis­tu u spor­tu za in­va­li­de pripala je Igoru Ignjatoviću, kapitenu Košarkaškog kluba invalida ‘Vrbas’.

Srca či­ta­la­ca “Ne­za­vi­snih no­vi­na” i po­sje­ti­la­ca por­ta­la ‘www.ne­za­vi­sne.com’ ove go­di­ne osvo­jio je bh. kajakaš Darko Savić.

Izbor najboljeg sportiste 2017. godine održa­n je u Sarajevu pod po­kro­vi­telj­stvom Pred­sje­dniš­tva BiH na čelu sa predsjedavajućim Draganom Čovićem, uz par­tner­stvo Olim­pij­skog ko­mi­te­ta BiH te po­dršku Mi­nis­tar­stva ci­vil­nih po­slo­va BiH.

FENA

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!