Transparency International
Aktuelno

FOTO: Projekt Inclusion je jedna dobra inicijativa

Planet obuca

U prostoru Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku danas je održan Okrugli sto na temu izgradnje kapaciteta visokog obrazovanja K2 i ERASMUS + projekta „INCLUSION“, „Strategije razvoja i integracije socijalnih mjera u Armeniji i Bosni i Hercegovini kroz međuregionalnu saradnju“.

Cilj okruglog stola bio je upoznavanje javnosti, predstavnika Ministarstava, obrazovnih institucija, stručnog i nastavnog osoblja, studenata, te nevladinog sektora sa pravcima i smjernicama razvoja ovog projekta, te razmjena iskustava iz prakse, i uvođenje u prostor njegovanja pristupa visokog obrazovanja za osobe iz ranjivih i slabije zastupljenih skupina.

“Projekt Inclusion je jedna dobra inicijativa koju smo pokrenuli zajedno, Bosna i Hercegovina i Armenija, koja bi na neki način doprinijela stvaranju uslova kako bi svi imali pravo na obrazovanje. Kada govorimo o inkluziji često govorimo pogrešno, u jednom smjeru, ciljajući samo na jednu ili dvije grupe. Inkluzija je širok pojam i ovaj projekt treba da rezultira sa setom dokumenata koji će pokazati šta univerziteti trebaju da primjene u svojoj svakodnevnoj praksi kako bi promovirali visoko obrazovanje i kako bi svi imali pravo na visoko obrazovanje.” – izjavio je doc. dr. Dino Mujkić iz SMCC-a, partnera Konzorcija BiH.

Mr. Maja Đurić iz Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Travniku navela je da su, u okviru ERASMUS + projekta Strategije razvoja i integracije socijalnih mjera u Armeniji i Bosni i Hercegovini kroz međuregionalnu saradnju i u okviru izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, Univerzitet u Travniku, Edukacijski fakultet i Ured za međunarodnu saradnju po prvi put organizovali okrugli sto na tematiku inkluzije.

“Okrugli sto ima za cilj upoznati kako internu, tako i eksternu javnost sa ciljevima projekta i sa svim onim što nas očekuje kada je pitanje inkluzije i općenito politika Evropske unije kada je ova tematika u pitanju, dakle da proširimo ideju i pokušamo da vidimo koji su to mehanizmi u izgradnji strategije. U stvari, naš cilj, kako države Bosne i Hercegovine tako i Armenije jeste da izradimo dokument, odnosno strateške ciljeve koji će nam pomoći u izgradnji inkluzije u visokom obrazovanju. Zato smo danas tu, tu su predstavnici ministarstava, predstavnici srednjih škola, nastavno osoblje, naši prijatelji i partneri iz Konzorcija Bosne i Hercegovine, prijatelji sa Univerziteta u Sarajevu. Tu smo svi zajednički da ramjenimo iskustva i ideje, te da vidimo na koji način u bliskoj budućnosti možemo potaknuti tu priču i otvoriti i uraditi ono što je najbolje da bi te strategije zaživjele u našoj zemlji.”- dodala je Đurić.

Agencija DAN

Trebamo da znamo!