Arhiva

FOTO: Vlada SBK usvojila odluku o akontativnim sredstvima za studente iz SBK koji žive u studentskim domovima

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 28.sjednice.

Vlada SBK razmatrala i donijela mišljenja na Nacrt Zakona o turizmu u Federaciji BiH i na Nacrt Zakona o boravišnoj taksi u Federaciji BiH, i uputila u dalju proceduru.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu davanja šume i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnost.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti na promociju sportskog ribolova, dogradnju i izgradnju mrijestilišta i sličnih objekata za potrebe ribolovaca te izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka na području SBK, donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava novčane pomoći u iznosu od 35.000,00 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, na prijedlog istog ministarstva:

          Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekta „Izgradnja projektnih zadataka za izradu karti poplavnih područja na području općina Vitez, Kiseljak , Gornji Vakuf-Uskoplje i Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 4.972,50 KM, sredstva će se doznačiti preduzeću „Higracon“ d.o.o. Sarajevo,

          Odluka o izdvajanju i prijenosu sredstava Budžeta SBK za 2016. godinu sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivrede“, izvršit će se prenos sredstava općini Fojnica za Rekonstrukciju i uređenje korita rijeke Dragače nizvodno od objekta trikotaže, na području općine Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM (sa PDV-om).

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izdvajanju sredstava za JU Dom zdravlja Travnik, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 7.414,81 KM JU domu zdravlja Travnik, na ime financiranja nabavke komore za razvijenje RTG filmova,

          Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu SBK, odlukom se izdvajaju sredstava u iznosu od 15.000,00 KM, na ime podrške za nabavku zdravstvenih markica za dobrovoljne darovaoce krvi.

         

Na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste, Vlada SBK je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa radova održavanja i rekonstrukcije regionalnih cesta SBK za 2016. godinu.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede, donijelo slijedeće odluke:

          Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaji privredi, subvencija općinama za projekte održivog turizma za Projekat održavanja objekta i infrastukture na području Ajvatovice, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, korisnik sredstava je općina Donji Vakuf,

          Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Sredstva tekuće rezerve Vlade SBK za sufinansiranje troškova nastupa na Međunarodnom sajmu privrede, poljoprivrede, prehrane i turizma „Dani trešnje 2016“ koji će se održati od 01.-03.06.2016. godine u Mostaru, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM,

          Odluka o davanju saglasnosti na prijenos prava na koncesiju za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju – vjetroelektrane, instalisane snage do 200 MW, na lokacijama „Ranča – Dobretići – Vitovlje Malo“ općine Travnik, Jajce i Dobretići sa koncesionara „Eskimo S2“ DOO Travnik na privredno društvo „Energokul“ DOO Travnik,

          Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Sredstva tekuće rezerve Vlade SBK za pružanje usluga certifikacijske kuće za obavljanje certifikacijskog audita u 2016. godini po EN ISO 9001:2008, u organima uprave SBK, od strane Instituta za certificiranje sistema d.o.o. Sarajevo (ICS) odlukom se izdvaja iznos od 6.669,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo , a Vlada SBK donijela Odluku o akontativnoj raposjeli sredstava za visoko školstvo, odlukom se izdvaja iznos od 292.755,0 KM, kako slijedi:

          Studentski centar Sarajevo, 161.028,00 KM (Fa za III i IV mj. akademske 2015/2016.god.),

          Studentski centar „Sveučilišta Mostar“, 56.694,00 KM (Fa za III i IV mj. Akademske 2015/2016.god),

          Studentski centar Zenica 26.838,00 KM (Fa za III i IV mj. akademske 2015/2016.god),

          Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar 42.525,00 KM (Fa za III i IV mj mj. akademske 2015/2016.god),  

          Studentski centar Tuzla, 5.670,00 KM (Fa za III i IV mj. akademske 2015/2016.god).

Donesene su i slijedeće odluke na prijedlog istog ministarstva:

          Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju stolarije na zgradi OŠ „Musa Čazim Ćatić“ Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 6.897,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „KOD ĆIRE“ S.Z.R. Novi Travnik,

          Odluka o plaćanju naknade za poslove stručno pedagoškog nadzora u osnovnim i srednjim školama,

          Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Vlade SBK za 2016. godinu, namijenjena za usluge stručnog nadzora nad izgradnjom sportske dvorane u OŠ „13. Rujan“ Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 1.046,60 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču,

          Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za S.S.Š. „Bugojno“, Rekonstrukcija i investiciono održavanje, u iznosu od 6.514,56 KM, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču ZR „NEIMAR“ BUGOJNO,

          Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava planiranih budžetom za 2016.godinu,“Prijenos sredstava za sufinanciranje troškova prijevoza učenika“ za III mjesec 2016.godine u iznosu od 306.392,20 KM,

          Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za djecu s posebnim potrebama, planiranih Budžetom SBK za 2016.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM.

Data je i saglasnost za potpisivanje ugovora za akademsku 2015/2016 sa S.C Sarajevo, S.C. Tuzla,S.C.Zenica, S.C.Sveučilišta Mostar, S.C „Džemal Bijedić“ Mostar, te sa Sveučilištem u Mostaru.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2016. godinu, za stipendiranje-školovanje djece boraca i članova njihovih obitelji, odlukom se izdvaja iznos 409.000,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka direktnog sporazuma za nabavku tri licence za elektronsku evidenciju u iznosu do 6.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izdvajanju i isplati sredstava za realizaciju projekta financiranja izgradnje i jačanje infrastrukture (vodovodne i kanalizacijske mreže i sl.) kao poticanje održivom gospodarskom razvoju, a u svrhu zaštite okoliša za izgradnju vodovoda u Voljicu, općina Gornji Vakuf/Uskoplje, odlukom se , izdvajaju sredstva za izgradnju vodovoda u Voljicu, općina Gornji Vakuf/Uskoplje i odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu 40.000,00 KM općini Gornji Vakuf/Uskoplje

          Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju ogranka kanalizacije na Kamenjači, općina Donji Vakuf, konkuretskim postupkom ugovor se dodjeljuje JKP „Gradina“ d.o.o. Donji Vakuf,

          Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju kanala za odvod oborinskih voda, Grabovica-M5, II faza, općina Vitez, konkuretskim postupkom ugovor se dodjeljuje IGM-IUT Haskić d.o.o. Vitez,

          Odluka o  o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju kanalizacije u MZ Kandija, općina Bugojno, konkuretskim postupkom ugovor se dodjeljuje „GANIK I.D.A.“ d.o.o. ,

          Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju vodovoda Ovnak-Grahovčići, konkurentskim postupkom ugovor se dodjeljuje „TABAKPLAST“ d.o.o. Tomislavgrad,

          Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju vodovoda Gornja Carica, općina Busovača, konkuretskim postupkom ugovor se dodjeljuje JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača,

          Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju vodovoda MZ Ivančica, općina Busovača, konkuretskim postupkom ugovor se dodjeljuje JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača.

 

Travnicki.INFO

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!