Aktuelno

FOTOGALERIJA: Obilježavanje Dana OS BiH u Komandi za obuku i doktrinu u Travniku

Svečana ceremonija u povodu obilježavanja 1. decembra, Dana Oružanih snaga BiH održana je 28. novembra 2017. godine u Komandi za obuku i doktrinu u Travniku.

Poslije svečanog postrojavanja i predaje raporta, prisutnima se obratio komandant Komande za obuku i doktrinu, brigadir Ilija Petrović.

U svom obraćanju brigadir Petrović je, pored pozdrava i riječi dobrodošlice, gostima i prisutnima, između ostalog, rekao kako je ovo jedan od jedinstvenih dana u godini kada svi, bez obzira ko smo i od kuda dolazimo i kojem nivou i kategoriji pripadamo, taj dan možemo zvati svojim danom. Prije dvanaest godina formirane su Oružane snage BiH na sreću i dobrobit sviju nas. Govoreći o značaju formiranja OS BiH, naglasio je da je iza nas taj nesretni rat, gdje su se tri naroda i tri vojske sukobile na malom prostoru, te da je formiranjem Oružanih snaga BiH proradila ljudskost sviju nas, da se izdignemo iznad prošlosti i funkcioniramo na jednom prostoru u jedinstvenom sistemu u vrlo teškim uslovima i izazovima i zato trebamo biti ponosni što smo dio ovog projekta, odnosno dio OS BiH.

Govoreći o ulozi Komande za obuku i doktrinu u Oružanim snagama BiH, istakao je da su svi vojnici u OS BiH prošli obuku kroz Centar za osnovnu obuku u Pazariću, a da je preko 1 000 vojnih lica učestvovalo u mirovnim i posmatračkim misijama koji su obučavani i pripremani u centrima KOiD. Također je istakao da preko 9 000 pripadnika što domaćih OS, pripadnika drugih institucija u BiH i međunarodnih studenata, njih oko 700, na godišnjem nivou prođe kroz centre KOiD.

O kvalitetu obuke koju kandidati stiču u centrima KOiD najbolje govore rezultati kada odu na neko međunarodno takmičenje, gdje postižu vrhunske rezultate i budu među najboljim i uspješno se nose sa vojnicima daleko moćnijih i savremenijih armija.

Uspjehe Komande za obuku i doktrinu i njihovih centara teško je pobrojati, a najveći uspjeh je što u protekloj godini nije bio niti jedan vanredni događaj, kao niti jedan incident na bilo kojoj osnovi.

Na kraju, brigadir Petrović je čestitao svim pripadnicima Dan OS BiH i skrenuo pažnju da budu ponosni na ono što su postigle oružane snage. Svoj govor je završio sa izrekom jednog mađarskog političara „Sve možemo staviti na kocku za domovinu, ali domovinu staviti na kocku nećemo nizašta“.

Na kraju svečane ceremonije, pročitane su naredbe o dodjeli stimulativnih mjera za najbolje i najuspješnije pripadnike Komande za obuku i doktrinu, koje će nagrađenima biti podstrek za nastavak daljeg rada, ali i primjer drugima da slijede njihov put.

MO BiH