Informacija o realizaciji projekta Uređenja izvorišta Bašbunar i saniranja gubitka vode
photo: Ilustracija
Aktuelno

Informacija o realizaciji projekta Uređenja izvorišta Bašbunar i saniranja gubitka vode

Nosilac / partner u projektu. Općina Travnik / JKP Bašbunar d.o.o. Travnik – u stečaju

Projekat je sufinansirao Fond za zaštitu okoliša FBiH,

Izvođač radova: JKP Bašbunar Travnik –u stečaju

Cilj projekta je poboljšanje i unapređenje sistema vodosnabdijevanja na području općine Travnik, smanjenje gubitaka vode u sistemu vodosnabdjevanja što doprinosi efikasnom i održivom korištenju vodnih resursa, racionalno korištenje i zaštita izvorišta Bašbunar, te unapređivanje javnog zdravlja i kvaliteta života stanovništva općine Travnik.

Realizacijom ovog projekta uklonjena je divlja deponije smeća koje se nalazila u neposrednoj blizini izvorišta tj. u prvoj zaštitnoj zoni, te rekonstruisan cjevovod na dionici od izvorišta Bašbunar (kaptaže) do glavnog gradskog rezervoara Kupilo koji datira još iz Austrougarskog vremena i koji je imao velike gubitke vode.

Obzirom da je na izvorištu Bašbunar dolazilo do pojave velike količine pitke vode koja je neiskorištena i otiče kao višak iz kaptaže, u sklopu ovog projekta položen je cjevovod koji kupi višak vode na izvorištu, a isti je iskorišten za dopunu rezervoara Kupilo, čime se smanjilo pumpanje vode sa PS Plava voda. Stare i dotrajale cijevi zamijenjene su novim i gubici vode su smanjeni na minimum.

Ukupna vrijednost projekta je – 130.112,63 KM
Udio Fonda u finansiranju projekta – 52.000,00 KM
Udio Općine Travnik u finansiranju projekta – 30.264,69 KM
Udio JKP Bašbunar d.o.o. Travnik u finansiranju projekta – 47.847,94 KM
Razdoblje provođenja projekta: od 03.05.2017. do 14.08.2017. godine

Kontakt osoba za dodatne informacije:
Nisveta Topalović, e-mail: nisveta.topalovic@opcinatravnik.com.ba

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Travnik i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša

Općina Travnik