dstore
Internacionalno otvoreno zabavna škola nogometa za djevojčice u Travniku
Internacionalno otvoreno zabavna škola nogometa za djevojčice u Travniku
Sport

Internacionalno otvoreno zabavna škola nogometa za djevojčice u Travniku

Planet obuca

Jutros je sa radom u SPC “Pirota” u Travniku  započela sa radom  „Internacionalno otvoreno zabavna škola nogometa za djevojčice” što je u skladu sa planiranim aktivnostima organizatora Sportskog saveza SBK/KSB sa svojim udruženim članicama, kao i suorganizatora Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB i Udruženja žena „Emine„ Turbe.

Projekat će se realizovati u  periodu od 26. do 30. avgusta 2019. godine u SPC ” Pirota ” u Travniku a cilj projekta je da kroz zabavu i igru djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina upoznaju sa značajem tjelesne aktivnosti za zdravlje kroz rad na dvadeset i četiri različite stanice koja su prilagođene uzrasnoj kategoriji koju je obuhvatio projekat. Pored rada na stanicama i ove godine tokom projekta bit će stanica „ Zdrave prehrane „ koju će prezentirati uposlenici Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB i gdje će biti vršena testiranja o načinu ishrane kao i antropološka mjerenja djevojčica.

Ove godine tokom realizacije projekta bit će realizovana stanica “Roditeljski kutak” koja ima za cilj aktivno učešće roditelja u projektu kao i u budućim projektima u organizaciji Sportskog saveza SBK/KSB.

Značaj ovome projektu daju vrijedne članice Udruženja žena „ Emine „ iz Turbeta koje pripremaju ishranu za učesnice projekta, kao i volontere u projektu, a pod nadzorom nutricionista Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB.

Tokom projekta planirano je da se učesnicama predstave Vatrogasna jedinica Općine Travnik kao i Jedinica za specijalne namjene MUP SBK/KSB čime se djevojčica predočio značaj blagovremenog obavještavanjama kako o neželjenim elementarnim nepogodama i značaju blagovremenog obavještavanje o destruktivnom ponašanju pojedinaca Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Pored navedenoih aktivnosti planiran je i obilazak kulturno-historijskih znamenitosti Travnika, posjeta Zavičajnom muzeju u Travniku, Starom gradu i Kući „ Ive Andrića“  u organizaciji Zavičajnog muzeja Travnik koji je omogućio besplatan ulazak u sve kulturne spomenike i muzeje gdje se vrši naplata istih.

Za uspješnu realizaciju „ Internacionalne otvoreno zabavne škole nogometa za djevojčice „ pomogli su: Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi SBK/KSB, Općine Travnik, Gornji Vakuf/Uskoplje i Donji Vakuf             Svoj doprinos u organizaciji i realizaciji projekta dali su Pekara „ ABA“, JKP „ Bašbunar „ i Foto media iz Travnika.

Ceremonija svečanog otvaranja „ Internacionalno otvoreno zabavna škola nogometa za djevojčice „ održat će se u utorak, 27. avgusta 2019. godine sa početkom u 12,00 sati u SPC ” Pirota ” u Travniku, a zvanično „ Internacionalno otvoreno zabavna škola nogometa za djevojčice „ otvorit će načelnik Općine Travnik Admir Hadžiemrić.

Sportski savez Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna