Transparency International
Aktuelno

Inženjeri iz Turske obišli i kontrolisali radove izvedene na restauraciji Šarene džamije

Planet obuca

U srijedu, 15. decembra 2020. godine grupa inženjera iz Republike Turske je posjetila Sulejmaniju (Šarenu) džamiju kako bi izvršili kontrolu građevinskih radova izvedenih tokom obnove džamije i njenog harema. Ova kontrola je provedena kako bi se izvršio tehnički prijem objekta.

Prilikom obilaska džamije izvršili su uvid u kvalitet izvedenih radova. Pregledali su cjelokupan objekat i harem, te izvršili uporedbu sa izvedbenim projektom.

Nakon pregleda radova v.d. sekretar Medžlisa Mirza Sujoldžić i predstavnik Džematskog odbora Mihret Sefer su članovima komisije prijavili do sada primijećene nedostatke u izvedenim radovima i oštećenja koja su nastala nakon zatvaranja gradilišta.

Konstatirano je da se isti trebaju otkloniti od strane izvođača radova firme Neimari d.o.o. Radi se i manjim nedostacima koji su lako otklonjivi.

MIZ Travnik