BH Telecom
Izbor najboljeg sportiste Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu
photo: Sportski savez SBK/KSB
Sport

Izbor najboljeg sportiste Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu

Proglašenje i dodjela priznanja najboljim sportistima Srednjobosanskog kantona održat će se 23.02.2018. godine, sa početkom u 18:00 sati u Domu kulture Novi Travnik.

Generalni sponzor ovog događaja je No1 brand iz Travnika, a zlatni sponzor Općina Novi Travnik.

Srebreni sponzori su Bingo i Flash Team iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja.

Bronzani sponzori su: Tiskara Humac Gornji Vakuf/Uskoplje, BSI Jajce. Dom projekt Travnik, Ecotok Travnik, KSC Bugojno, ORŠK Novi Travnik, D-Store Centar tehnike i Croatia osiguranje.

Sportski savez SBK/KSB