dstore
Izgradnja brze ceste Lašva-Nević Polje od javnog interesa za FBiH
Izgradnja brze ceste Lašva-Nević Polje od javnog interesa za FBiH
Aktuelno

Izgradnja brze ceste Lašva-Nević Polje od javnog interesa za FBiH

Planet obuca

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalna vlada na današnjoj sjednici u Sarajevu je donijela Odluku kojom je utvrdila da je izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje, u dužini od 24,385 kilometara, od javnog interesa za Federaciju BiH.

Kako je obrazloženo, projekt izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje je jedan od prioritetnih projekata u Federaciji BiH i njegovom realizacijom bi značajno bile smanjene trenutne saobraćajne gužve na pravcu Jajce – Vitez – Sarajevo, te skraćeno vrijeme putovanja. Bila bi poboljšana i sigurnost svih učesnika u saobraćaju, pošto se radi o jednom od najopterećenijih cestovnih pravaca u našoj državi.

U toku implementacije ovog projekta neophodno je obaviti veliki broj poslova, kao što su pribavljanje saglasnosti vlasnika nekretnina i instalacija, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a zatim pribavljanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole.

Izgradnja ove ceste podijeljena je na pet dionica (LOT-ova): Lašva – Kaonik, Kaonik – Selište, Selište – Vitez (petlja Vitez – ulaz u Poslovnu zonu), Poslovna zona Vitez (petlja Vitez – ulaz u poslovnu zonu – petlja Vitez – izlaz iz poslovne zone) i petlja Vitez (izlaz iz Poslovne zone) – petlja Nević Polje.

Odlukom je utvrđeno da je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar implementator i korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje na prvom, drugom, trećem i petom, a JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na četvrtom LOT-u.

Sredstva za izgradnju brze ceste Lašva-Nević Polje (LOT 4 i LOT 5) osigurala je Vlada Federacije BiH iz budžeta FBiH, odlukama o usvajanju programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih budžetima FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Sredstva za realizaciju LOT-a 1 , LOT-a 2 i LOT-a 3 bit će osigurana kroz planove poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i iz drugih izvora.

Stupanjem na snagu danas donesene, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje iz 2020. godine, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose sa javnošću.

FENA/Agencija DAN