BH Telecom
Izvještajna Skupština Sportskog saveza SBK/KSB nije održana zbog nedostatka kvoruma...
Ilustracija: Agencija DAN
Sport

Izvještajna Skupština Sportskog saveza SBK/KSB nije održana zbog nedostatka kvoruma…

Upravni odbor Sportskog saveza SBK/KSB na sjednici održanoj 26. aprila 2017. godine zakazao je Izvještajnu Skupštinu sportskog saveza SBK/KSB za 31. maj 2017. godine sa početkom u 17,00 sati koja nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Skupštini Sportskog saveza nisu se odazvali delegati iz Sportskog saveza općine Kreševo i Vitez, dok iz Sportskog saveza općine Jajce nisu odazvala 3 delegata, iz Sportskog saveza općine Novi Travnik 2 delegata i 4 delegata iz Sportskog saveza općine Bugojno i u skladu sa članom 19. Statuta Sportskog saveza SBK/KSB i članom 18. Poslovnika o radu Skupštine Sportskog saveza SBK/KSB utvrđeno je da nema prisutno 2/3 delegata iz 6 općinskih sportskih saveza tako da Izvještajna Skupština Sportskog saveza SBK/KSB nije mogla donositi pravomoćne odluke.

Sekretar Sportskog saveza SBK/KSB Amela Lolić istaknula je da članom 18. Statuta Sportskog saveza SBK/KSB postoji mogućnost da Upravni odbor Sportskog saveza SBK/KSB preuzme ingerencije Skupštine do stvaranja uslova za održavanje Skupštine i da zbog nedolaska člana Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB Mate Tomića, koji je predložen od strane Sportskog saveza općine Kreševo, na sjednice Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB nije izvršena promjena lica za predstavljanje Saveza u Ministartsvu pravosuđa i uprave SBK/KSB.

Skupštinom je presjedavao potpredsjednik Skupštine Hamdija Džambo u odsustvu predsjednika Davora Kožula.

Prisutnim delegatima obratio se predsjednik Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB Mirsad Ibrišimbegović koji je izrazio žaljenje zbog nemogućnosti održavanja Skupštine i istaknuo je da od Skupštine Sportskog saveza SBK/KSB održane prošle godine postoji opstrukcija rada Sportskog saveza SBK/KSB od pojednih članova Upravnog odbora koji nažalost štete sportu na našem Kantonu koji bi trebao krenuti ka uzlaznoj putanji.

Nakon kraćih obraćanja prisutnih delegata Skupštine Sportskog saveza SBK/KSB koji su svi dali punu podršku novoizbaranom rukovodstvu i nastojanju da se sporta na našem Kantonu dovede u što bolju situaciju donesen je zaključak da se zakaže ponovo Izvještajna Skupština Sportskog saveza SBK/KSB za srijedu, 14. juna 2017. godine sa početkom u 17,00 sati i da se načelnici Općina kao i presjedavajući općinskih vijeća iz sportskih saveza općina iz kojih većina delegata nije prisustvovala obavijesti o nedolasku istih i njihovoj opstrukciji u radu Sportskog saveza SBK/KSB kao najvišeg tijela organizovanja sportista na našem Kantonu.

Sportski savez SBK/KSB