BH Telecom
Aktuelno

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, (“Službene novine F BiH”, broj 49/05) i saglasnosti Vlade Srednjobosnaskog kantona broj 01-04.1-1110/2021-11 od 18.02.2021. godine direktor Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove objavljuje
JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

 

Javni oglas