Transparency International
Javni poziv za najljepše uređeno dvorište i balkon na području općine Travnik
Javni poziv za najljepše uređeno dvorište i balkon na području općine Travnik
Aktuelno

Javni poziv za najljepše uređeno dvorište i balkon na području općine Travnik

Planet obuca

Broj: 01-30/10-497/21-2/1

Datum: 09.06.2021.g.

Na osnovu člana 97. Statuta Općine Travnik (Prečišćen tekst ,.Službene novine Općine Travnik” broj:11/05), a u okviru aktivnosti Lokalne dijeloške platforme u okviru Projekta pod nazivom “MAKERS” i u okviru Plana eko aktivnosti Općine Travnik, načelnik Općine Travnik, raspisuje:

JAVNI POZIV za učešće u takmičenju “biramo najljepše uredeno dvorište i balkon” na području općine Travnik za 2021.godinu

Pozivaju se svi zainteresovani građani općine Travnik da se prijave na takmičenje za izbor najljepše uređenog dvorišta i balkona u slijedećim kategorijama :

1. najljepše uređeno dvorište

2. najljepše uređen balkon

Zainteresovani građani mogu se prijaviti u kancelariji broj 31 u zgradi Općine Travnik, na telefon broj: 030/511-835 (kontakt Mujčić Rezija) ili na email raza.mujcic@opcinatravnik.com.ba.

U prijavi je potrebno navesti za koju kategoriju se vrši prijava, ime i prezime takmičara, adresa i kontakt telefon (dvorište ili balkon).

Javni poziv je otvoren do 22.06.2021. nakon čega će članovi Komisije izvršiti obilazak i sačiniti foto i video dokumentaciju o svakom prijavljenom dvorištu ili balkonu. O datumu posjete učesnici takmičenja će biti blagovremeno obavješteni. Komisija će nakon obilaska izvršiti bodovanje po već ranije utvrđenim kriterijima a to su:

  • održavanje.njegovanje i urednost dvorišta ili balkona,
  • cvijetni aranžman dvorišta – balkona,
  • korištenje prirodnih materijala pri izradi kreativnih detalja,
  • ukupan estetski dojam

Odluku o izboru najljepšeg dvorišta i balkona za 2021. godinu donosi načelnik Općine na prijedlog Komisije za obilazak i bodovanje prijavljenih na takmičenje. Za najbolje ocjenjene učesnike takmičenja obezbjeđene su novčane nagrade i to:

1. u kategoriji “najljepse uređeno dvoriste” : 1.mjesto – 300,00 KM; 2.mjesto – 200.00 KM 3. mjesto – 100,00 KM.

2. u kategoriji “najljepše uređen balkon” : 200,00 KM za 1. mjesto, 150.00 KM za osvojeno 2. mjesto i 100,00 KM za osvojeno 3.mjesto

Cilj ovog takmičenja je podizanje svijesti građana o značaju uređenja i očuvanja životne sredine.