Transparency International
Aktuelno

Javni poziv za podnošenje prijava za poduzetnike-poslodavce za šestomjesečnu praktičnu doobuku i zapošljavanje mladih nezaposlenih osoba

Planet obuca

JAVNI POZIV
Za podnošenje prijava za poduzetnike-poslodavce za šestomjesečnu praktičnu doobuku i zapošljavanje mladih nezaposlenih osoba
Općina Travnik raspisuje Javni poziv za poduzetnike-poslodavce koji će u periodu od 01.04.2017. do 30.09.2017. godine prihvatiti na šestomjesečnu praktičnu doobuku i zapošljavanje nezaposlene osobe do 35 godina starosti, sa završenom srednjom stručnom školom, a koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba (Zavod za zapošljavanje Travnik).

Općina Travnik i Njemačka fondacija WoH-D, u saradnji sa Udruženjem “Progres”, Sarajevo, će obezbjediti sredstva za finansijsku podršku 8 (osam) polaznika doobuke, u iznosu od 400,00 KM mjesečno za svakog polaznika.

Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na platu polaznika treba da snose poslodavci kod kojih polaznici zasnivaju radni odnos na određeno vrijeme (6 mjeseci).

Poziv za predaju aplikacija otvoren je od 01.03.2017. do 15.03.2017. godine do 15,30 sati.

Prijave na ovaj javni poziv se predaju Službi za razvoj, privredu i vanprivredu putem protokola Općine Travnik.

Uz prijavni formular koji se može dobiti na protokolu Općine Travnik, svaki radni dan od 7,00-15,30 sati ili na web stranici Općine Travnik www.opciatravnik.com.ba potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju rješenja o registraciji djelatnosti.

Odabir poslodavaca izvršit će komisija imenovana od strane Načelnika općine u saradnji sa predstavnicima Udruženja “Progres” Sarajevo.

Prednost kod odabira imat će poslodavci:

– Koji će zapošljavati mlade nezaposlene osobe do 35 godina starosti koji će se obučavati za obrtnička zanimanja,
– Koji imaju veći broj zaposlenih,
– Koji su u prethodnim godinama zadržali polaznike kroz ovaj projekat duže od 6 mjeseci,

Sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti kod Stručnog savjetnika za privredu Elme Pružan, u kancelariji Općine Travnik, broj 35. Ili na telefon broj 030/511-277.

N A Č E L N I K

Admir Hadžiemrić, dipl.ecc