Transparency International
Javni poziv za prijavu programa za Kulturnu manifestaciju "15.TRAVNIČKE VEČERI"
Javni poziv za prijavu programa za Kulturnu manifestaciju "15.TRAVNIČKE VEČERI"
Aktuelno

Javni poziv za prijavu programa za Kulturnu manifestaciju “15.TRAVNIČKE VEČERI”

Planet obuca

 

Javna ustanova “Centar za kulturu općine Travnik”

objavljuje Javni poziv za učešće u programu kulturne manifestacije

“15. TRAVNIČKE VEČERI”

LJETO U TRAVNIKU IMA IME…

 

 

Pozivaju se javne ustanove, nevladine organizacije, udruženja građana, sportski klubovi, privredni subjekti, neformalne grupe građana, pojedinci i svi zainteresovani, da svojim prijedlozima aktivno uzmu učešće u kreiranju programa Kulturne manifestacije  “15. TRAVNIČKE VEČERI”.

Planirano je da programske aktivnosti traju od 21.6. do 25.7.2021. godine.

 

Prijedlog treba da sadrži:

– kratak opis aktivnosti, lokaciju,

– vrijeme održavanja,

– broj učesnika,

– kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu).

 

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u programu mogu dostaviti do 11.6.2021. godine na adresu:

Javna ustanova “Centar za kulturu općine Travnik”, Bosanska bb Travnik, sa naznakom “Za učešće u programu Kulturne manifestacije “15. TRAVNIČKE VEČERI “,  ili na e-mail adresu: kulturatr@yahoo.com.

Prijedlozi pristigli do navedenog roka bit će razmatrani od strane uprave JU “Centar za kulturu općine Travnik” u cilju definisanja konačnog Programa.

Napomena: Svi programski sadržaji će biti realizovani u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama.

 

JU Centar za kulturu općine Travnik