BH Telecom
JAVNI POZIV za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik 2018
Dani Općine Travnik photo: Agencija DAN
Dani Općine Travnik 2018

JAVNI POZIV za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik 2018

Načelnik Općine Travnik objavljuje

Javni poziv

za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik u 2018. godini.

Pozivaju se javne ustanove, nevladine organizacije, udruženja graclana, sportski klubovi, privredni subjekti, neformalne grupe građana, pojedinci i svi zainteresovani, da daju prijedloge za određene aktivnosti i manifestacije i na taj način se aktivno uključe u kreiranje prijedloga Programa obilježavanja Dana općine Travnik.

Planirano je da programske aktivnosti traju od 12.03.2018.g. — 27.03.2018.g., na cijeloj teritoriji općine Travnik.

Stoga se pozivate, da svojim prijedlozima konkretnih aktivnosti u navedene dane, doprinesete, da dane od 12.03.2018.g. — 27.03.2018.g. obilježimo na način na koji to naša općina zaslužuje.

Prijedlog treba da sadrži najmanje: kratak sadržaj aktivnosti, lokaciju, vrijeme održavanja, broj učesnika, kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu).

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u programu mogu dostaviti do 31. januara 2018.g. na adresu: Općina Travnik — kabinet načelnika, Konatur bb Travnik, sa naznakom „Za učešče u programu obilježavanja Dana opčine Travnik 2018.g.” ili e-mail adresu: urednacelnika@opcinatravnik.com.ba

Prijedlozi pristigli do navedenog roka biti će razmatrani od strane Organizacionog odbora za obilježavanje Dana općine Travnik u cilju definisanja konačnog Programa.

Agencija DAN