Transparency International
Javni poziv za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik
Javni poziv za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik - photo: Agencija DAN
Aktuelno

Javni poziv za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik

Planet obuca

Načelnik Općine Travnik objavljuje Javni poziv za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik u 2019.g. – 21.03.2019.g.

Pozivaju se javne ustanove, nevladine organizacije, udruženja građana, sportski klubovi, privredni subjekti, neformalne grupe građana, pojedinci i svi zainteresovani, da daju prijedloge za određene aktivnosti i manifestacije i na taj način se aktivno uključe u kreiranje prijedloga Programa obilježavanja Dana općine Travnik.

Planirano je da programske aktivnosti traju od 15.03.2019.g. – 30.03.2019.g., na cijeloj teritoriji općine Travnik, stoga se pozivate da svojim prijedlozima konkretnih aktivnosti u navedene dane doprinesete da Dane općine obilježimo na način na koji to ona i zaslužuje.

Prijedlog treba da sadrži najmanje: kratak sadržaj aktivnosti, lokaciju, vrijeme održavanja, broj učesnika, kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu).

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u programu mogu dostaviti do 31. januara 2019.g. na adresu: Općina Travnik – kabinet načelnika, Konatur bb Travnik, sa naznakom „Za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik 2019.g.“ ili e-mail adresu: urednacelnika@opcinatravnik.com.ba

Prijedlozi pristigli do navedenog roka biti će razmatrani od strane Organizacionog odbora za obilježavanje Dana općine Travnik u cilju definisanja konačnog Programa.

Javni poziv za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik

Općina Travnik / Agencija DAN

Trebamo da znamo!