Aktuelno

Jedina apoteka u našem kantonu koja je na raspolaganju 24 sata svakim danom: JU Apoteka/Ljekarna Travnik

Planet Obuca

Izazov liječenja, posljednje dvije godine naročito, a s pojavom pandemije, uvjetovao je i veću potrebu za lijekovima. Njihova dostupnost, između ostalog, nerijetko je određivala i sam tok liječenja. Za bolesne, noć uz temperaturu i bolove, može biti iznimno duga i teška.

Stoga je mogućnost nabavke lijekova tokom 24 sata, od velike važnosti u pogledu kvalitete života, ne samo za stanovnike općine Travnik, nego i šire. Naime gradska apoteka Travnik, kao dežurna, zapravo i jedina pruža uslugu stalne dostupnosti lijekova na područuju SBK.

Ova informacija, sigurno je od koristi, pa je vrijedno učiniti je vidljivom što širem krugu stanovnika SBK.

Travnicki.INFO