BH Telecom
Oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Aktuelno

JU Bolnica Travnik: Oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje

v.d.Direktor Javne ustanove Bolnica Travnik
raspisuje

OGLAS

za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na period do 31.12.2019.godine

1) SEDAM MEDICINSKIH SESTARA — TEHNIČARA – u J.U.Bolnica Travnik za službe hiruršku,ginekološko porođajnu i internu

2) JEDNOG LABORATORIJSKOG TEHNIČARA u Službu Biohemijsko hematološku

 

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

Pod tačkom 1) Završenu srednju medicinsku školu opšteg smjera Položen stručni ispit i Važeću licencu za samostalan rad

Pod tačkom 2) Završenu srednju medicinsku školu laborantskog smjera Položen stručni ispit i važeću licencu

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

pod tačkama 1) i 2) – Prijavu vlastoručno potpisanu uz širu biografiju Ovjerene kopije svjedočanstva o završenonn I, II, III i IV razredu srednje medicinske škole i pod tačkom 2) ovjerene kopije svjedočanstva o završenom 1,11,111 i IV razredu srednje medicinske škole laborantskog smjera

Ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi i pod tačkom 2) Ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi laborantskog smjera

Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu

Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti

Važeča licenca za samostalni rad

Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH.

NAPOMENA: OVIM PRIJEMOM SE NE ZASNIVA RADNI ODNOS.

Oglas se 13.5.2019.godine objavljuje na oglasnoj ploči Slu±be za zaposljavanie Travnik i web stranice Javna ustanova Bolnica Travnik i ostaje otvoren 8 dana od dana objavijivanja.

Zadnji dan za podnošenje prijave na oglas je 21.5.2019.godine (utorak).

Prednost u izboru imaju kandidati koji nemaju radnog iskustva, nakon položenog stručnog ispita.

Prijave na oglas sa dokazima o Ispunjavanju uslcva oglasa sa obavezno naznaćenim brojem telefona. dostaviti na adresu. JU Bolnica Travnik sa naznakom za ”kadrovskog referenta-. Ul. Kalibunar bb.Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

JU Bolnica Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!