Sveuciliste Vitez
JU Bolnica Travnik: Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
JU Bolnica Travnik: Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
Aktuelno

JU Bolnica Travnik: Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa za prijem jedne NK radnice na poslove higijeničarke — servirke u Administrativnu službu broj: 10- od 28.4.2020. godine ,v.d.Direktor Javne ustanove Bolnica Travnik, r a s p i s u j e

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

 

1 ) JEDNE NK RADNICE– u Administrativnu službu na poslove higijeničarke – servirke.

 

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

– Završenu osmogodišnju školu

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

– Prijavu (vlastoručno potpisanu) uz širu biografiju

– Ovjerenu kopiju svjedožbe o završenoj osmogodišnjoj školi

– Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti

– Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH.

Obavijest o raspisivanju oglasa za prijem u radni odnos na odrecIeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci objavljuje se dnevnom listu „Oslobođenje” dana 4.5.2020.godine, a integralni tekst oglasa na web stranici J.U.Bolnica Travnik i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Općine Travnik i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene oglasom Komisija za provođenje javnog oglasa će održati intervjuu. Javnim pozivom na web stranici J.U. Bolnice Travnik kandidati će biti obavješteni o treminu intervjua. Ocjena kandidata prijavljenih na oglas vršiti će se po odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK i Odluke v.d.direktora o bodovanju kandidata za prijem radnika u J.U.Bolnica Travnik broj: 10-1059 od 31.1.2020.godine.

Ocjenu kandidata izvršiti će Komisija za provođenje javnog oglasa.

Napomena: Izabrani kandidat će biti u obavezi da u odredenom roku dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa sa obavezno naznačenim brojem telefona, dostaviti na adresu: JU Bolnica Travnik sa naznakom za “Komisiju za provođenje javnog oglasa”, Ul. Kalibunar bb.Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

JU Bolnica Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!