BH Telecom
Aktuelno

JU Bolnica Travnik raspisala oglas za posao

Na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 10- 824  od  26.1.2021.godine, Direktor Javne ustanove Bolnica Travnik,  r a s p i s u j e

 

O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

-JEDNOG (1) LJEKARA SPECIJALISTE PEDIJATRA – na neodređeno vrijeme u Službu za zaštitu djece i omladine

       

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće  uslove:

-Završen medicinski fakultet tj. 360 ECTS bodova

-Položen specijalistički ispit iz pedijatrije

-Važeća licenca za samostalan rad

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

 

  • Prijavu svojeručno potpisanu uz širu biografiju
  • Ovjerenu kopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu tj.360 ECTS bodova
  • Ovjerena kopija uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • Ovjerena kopija uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu iz pedijatrije
  • Ovjerena kopija licence za samostalan rad
  • Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti
  • Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH

 

Obavijest o raspisivanju oglasa za prijem radnika na neodređeno vrijeme objavljuje se u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 27.1.2021.godine, a integralni tekst oglasa na web stranici Javna ustanove Bolnica Travnik i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Općine Travnik i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja obavijesti u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene oglasom Komisija za provođenje javnog oglasa će održati intervjuu i pismeni test.

Termin intervjua će biti objavljen na web stranici JU Bolnica Travnik.

Ocjena kandidata prijavljenih na oglas vršiti će se po odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK i Odluke direktora o bodovanju kandidata za prijem radnika u JU Bolnica Travnik broj:10-1059 od 31.1.2020.godine.

 

Napomena: Izabrani kandidati će biti u obavezi da u određenom roku dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

Radni odnos na neodređeno vrijeme će se zasnovati sa najuspješnijim kandidatima uz uslov probnog rada koji je 6 mjeseci.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa sa obavezno naznačenim brojem telefona, dostaviti na adresu: JU Bolnica Travnik sa naznakom za “Komisiju za provođenje javnog oglasa”, Ul. Kalibunar bb.Travnik.

Komisija zadržava pravo da u cilju izbora, kandidati budu dužni i na dostavu druge dokumentacije.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

JU Bolnica Travnik