Aktuelno

Kakvo je zagađenje zraka u Travniku i kako se protiv njega boriti?

Planet obuca

Aktuelne vremenske prilike u ovo doba godine u Bosni i Hercegovini sa sobom su donijele sada već redovan problem – povećanje zagađenosti zraka.

Kako Travnik nema opremu za mjerenje kvalitete zraka, posjetili smo Zavod za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona gdje smo o ovoj problematici mogli dobiti pravu informaciju.

Zagađenje zraka predstavlja rizik po zdravlje i procjenjuje se da godišnje zbog zagađenja zraka umire oko 2 miliona ljudi širom svijeta. Gotovo trećina stanovnika evropskih gradova izložena je zagađenosti zraka iznad granice koju dozvoljavaju propisi EU. Posljednjih dana u mnogim gradovima i naseljima na području Federacije BiH, posebno u Sarajevu, zabilježen je porast aerozagađenja, uz najizraženiji porast koncentracije lebdećih čestica, naročito čađi” – izjavio je za Agenciju DAN mr.sci. Zudi Osmani, načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona.

Prema njegovim riječima, povišene vrijednosti ovih polutanata otežavaju disanje i ne dozvoljavaju dovoljnu zasićenost kiseonika u krvi i plućima, posebno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i djece.  Dugotrajan boravak na otvorenom sa visokim nivoom aerozagađenja je važan faktor rizika za obolijevanje od hroničnih respiratornih i kardiovaskularnih bolesti, kao i pogoršanja već postojećih oboljenja.

Iz Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB savjetuju da u cilju preveniranja akutnih i hroničnih bolesti koje nastaju kao posljedica aerozagađenja, stanovništvo preduzme sljedeće mjere:

• Smanjiti kretanje na otvorenom, naročito u jutarnjim i večernjim satima, sve do pojave padavina ili jakog vjetra koji će omogućiti bolji kvalitet zraka.

• Dok traju epizode velikog zagađenja zraka, poseban doprinos očuvanju zdravlja predstavlja odlazak na obližnje planine svakog vikenda.

• Naročito je važno da hronični bolesnici, starije osobe, mala djeca i trudnice ne borave u zadimljenim i neventiliranim prostorijama.

• Takođe se ne preporučuju vježbe i trčanje na otvorenom jer se na taj način, zbog dubokog disanja, veće količine zračnih polutanata unose u pluća.

• Smanjiti korištenje čvrstog goriva, pogotovo uglja koji ima loš kvalitet.

• Pri boravku na otvorenom koristiti zaštitu u vidu zaštitnih maski ili priručnih sredstava (šal, maramica i sl.) kako bi se bar djelimično ublažio štetni uticaj većih lebdećih čestica i čađi.

• Smanjiti korištenje privatnih automobila.

Agencija DAN