BH Telecom
Aktuelno

Kantonalna uprava za šumarstvo SBK podnijela godišnji Izvještaj o radu

U skladu sa članom 52. stav 1. Zakona o šumama („Službene novine SBK“ broj: 5/14, 12/15, 8/16,7/18 i 14/20), upoznajemo javnost sa radom Kantonalne uprave za šumarstvo SBK za period 01.01. do 31.12.2022. godine, stanje šuma na području SBK, obim realizovanih sječa u (državnim/privatnim) šumama, obim realizovanih šumsko-uzgojnih radova, obim bespravnih sječa, broj podnesenih prijava protiv izvršioca nezakonitih radnji, poduzetim mjerama na integralnoj zaštiti šuma, broj evidentiranih šumskih požara, opožarenoj površini i pričinjenoj šteti i druge informacije u vezi aktivnosti u šumama SBK.

Izvještaj o radu Kantonalne uprave za šumarstvo SBK/KSB za period 01.01.2022. do 31.12.2022. godine(preuzmimanje dokumentacije)