BH Telecom
Aktuelno

Kantonalni sud u Novom Travniku prezentirao rezultate rada za 2022. i 2023. godinu (FOTO)

Danas je u Kantonalnom sud u Novom Travniku održana konferencija za medije.

Teme iste su bile: Radni rezultati rada suda za 2022. i 2023. godinu zaključno sa 31.08. i obilježavanje Evropskog dana pravde u 2023. godini.

RADNI REZULTATI KANTONALNOG SUDA U NOVOM TRAVNIKU U 2022. I 2023. GODINI

2022. GODINA

 • U 2022. godini ukupno u radu je bilo 2753 predmeta.
 • Riješeno je 2121 predmeta ili 77,04 % predmeta od ukupnog broja u radu.
 • Prosječna kolektivna norma suda je 105,79%.
 • Prosječno trajanje postupka u svim vrstama predmeta koji su riješeni u 2022. godini iznosi 123 dana. 
 • U 2022. godini ukupno u radu bio 1 K predmet ratnog zločina. Isti je završen i donesena pravomoćna osuđujuća presuda. Izrečeno je ukupno kazne zatvora u trajanju od 6 godina i 6 mjeseci prema 1 optuženiku.
 • U 2022. godini završen je 1 predmet korupcije u kojem su (2) osobe pravomoćno oglašene krivim i osuđene na kaznu zatvora po (1) godina, te je donesena odluka o oduzimanju imovinske koristi od po 34.340,38 KM što ukupno iznosi 68.680,76 KM. 

2023. GODINA – ZAKLJUČNO SA 31.8.2023. GODINE

 • U 2023. godini (zaključno sa 31.8.2023. godine) ukupno u radu je bilo 2062 predmeta.
 • Riješeno je 1348 predmeta ili 65,37 % predmeta od ukupnog broja u radu.
 • Uspoređujući broj neriješenih predmeta koji su preneseni u 2023. godinu (632) sa stanjem neriješenih predmeta na dan 31.8.2023. godine (714), vidljiv je trend neznatnog povećanja broja neriješenih predmeta  za 82 predmeta na dan 31.8.2023.godine.
 • Ukupna realizacija Planova rješavanja predmeta na dan 31.8.2023. godine je 88%
 • Prosječno trajanje postupka u svim vrstama predmeta koji su riješeni u 2023. godini zaključno sa 31.8.2023. godine iznosi 125 dana. 
 • U 2023. godini do 31.8.2023. godine ukupno u radu bio 1 K predmet ratnog zločina. Isti je završen i donesena je nepravomoćna oslobađajuća presuda. Predmet se nalazi na II-st. rješavanju pred Vrhovnim sudom F BiH.

Odjel za podršku svjedocima

Odjel za podršku svjedocima uspostavljen u okviru Projekta UNDP-a “Uspostavljanje sustava podrške žrtvama i svjedocima u Unsko-sanskom kantonu i Kantonu Središnja Bosna/Srednjobosanskom kantonu“ je počeo sa radom u ovom sudu 01.08.2013. godine. Sukladno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Odjelu radi stručna savjetnica-psihologinja. Za rad u Odjelu za podršku svjedocima raspoređeni su i sudski vježbenici/pripravnici i sudski vježbenici/volonteri. 

EUROPSKI DAN PRAVDE

EUROPSKA MREŽA PILOT SUDOVA

Kantonalni sud u Novom Travniku je predstavnik BiH u Europskoj mreži pilot  sudova od 13.12.2007. godine. Mreža europskih pilot sudova uspostavljena je s ciljem da se: podrže aktivnosti Europske Komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ-a), kroz bolje razumijevanje svakodnevnog funkcioniranja sudova, ukaže na najbolje prakse rada u europskim sudovima koje bi mogle biti iznijete pred nadležna tijela u državama radi njihovog eventualnog usvajanja s ciljem unapređenja efikasnosti pravosudnih sustava. 

Povodom obilježavanja Europskog dana pravde, Kantonalni sud u Novom Travniku objavljuje posebno izdanje Biltena. Ovaj promotivni Bilten koji Kantonalni sud izdaje u povodu obilježavanja Europskog dana pravde u sklopu aktivnosti suda u Europskoj mreži pilot sudova, ima za cilj da ohrabri i podstakne druge sudove i tijela Sektora pravde u BiH na obilježavanje Europskog dana pravde. Dostupan je na web stranici suda https://ksud-novitravnik.pravosudje.ba/

Organizirani okrugli stolovi povodom obilježavanja Europskog dana pravde u periodu 2009.-2022. godina:

23.10.2009. godine

„Aktualni trenutak pravosuđa u BiH u Europskim pravosudnim sustavima“

(suorganizator: VSTV BiH)

12.10.2010. godine

“Djeca žrtve seksualnog nasilja”

(suorganizator: OSCE Misija u BiH)

27.10.2011. godine

“Izgradnja mreže za podršku žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i u drugim kaznenim djelima”

(suorganizator: OSCE Misija u BiH)

29.10.2012. godine

“Besplatna pravna pomoć – Jednak pristup pravdi za sve građane” 

(suorganizator: UNDP BiH)

30.10.2013. godine

“Kaznena djela počinjena iz mržnje” standardi i praksa

(suorganizator: OSCE Misija u BiH)

30.10.2014. godine

“Seksualno nasilje u oružanom sukobu“ –  standardi i praksa, međunarodni pravni okvir i ostvarivanje imovinsko-pravnog zahtjeva

(suorganizator: OSCE Misija u BiH)

30.10.2015. godine

“Sudska razmatranja slučajeva nasilja u obitelji u BiH“

(suorganizatori: Atlantska Inicijativa (AI) i Centra za sigurnost, razvoj i vladavinu prava DCAF)

26.10.2016. godine

” Uznemiravanje i prevencija seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja”

(suorganizatori: Atlantska Inicijativa (AI) i Centra za sigurnost, razvoj i vladavinu prava DCAF)

26.10.2017. godine

” Razumijevanje kaznenih djela počinjenih iz mržnje”

(suorganizator: OSCE Misija u BiH)

30.10.2018. godine

” Trgovina ljudima i procjena situacije u svezi sa migrantima i izbjeglicama u BiH”

(suorganizator: OSCE Misija u BiH)

31.10.2019. godine

” Rodno zasnovano nasilje – Izazovi i napredak u BiH”

(suorganizator: Atlantska Inicijativa)

2020. godine – Zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane korona virusom (COVID 19) nije organiziran okrugli stol. Sačinjena power-point prezentacija sa pregledom promotivnih Biltena ovoga suda u vezi obilježavanja Europskog dana pravde. 

29.10.2021. godine

„Sudska nagodba – način rješavanja sporova u vrijeme COVID-19“

31.10.2022. godine

“Novi pristup, novi model za bolji položaj žena u sistemu zaštite od nasilja“

(suorganizator: Centar ženskih prava Zenica)