BH Telecom
Konačna rang lista studenata i učenika deficitarnih zanimanja
photo: Agencija DAN
Aktuelno

Konačna rang lista studenata i učenika deficitarnih zanimanja

Nakon provedenog postupka prvostepenog i drugostepenog organa za dodjelu stipendija redovnim studentima, studentima deficitarnih zanimanja i učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj 2017./2018. godini utvrđena je: Konačna rang lista redovnih studenata, studenata deficitarnih zanimanja i učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj/školskoj 2017./2018. godini:

Broj: 01-34-16-543/18-1-2

Datum: 04.07.2018.godine

 

 

Nakon provedenog postupka prvostepenog i drugostepenog organa za dodjelu stipendija redovnim studentima, studentima deficitarnih zanimanja i učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj 2017./2018. godini utvrđena je:

 

 

K O N A Č N A

RANG LISTA REDOVNIH STUDENATA, STUDENATA DEFICITARNIH ZANIMANJA I UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA DEFICITARNIH ZANIMANJA U

AKADEMSKOJ/ŠKOLSKOJ 2017./2018. GODINI

 

 

 

I REDOVNI STUDENTI

I GODINA

 

Za I godinu studija dodjeljuje se ukupno 10 (deset) stipendija.

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang liste, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1.      Topić Elvedina 40+10 20 70  
2.      Kokić Nusejba 40 20+5 65  
3.      Talić Amila 40+10 8+5 63  
4.      Čorbić Hatina 40+10 8+5 63  
5.      Zahirović Alma 40+10 8+5 63  
6.      Čejvan Amina 38 20+5 63  
7.      Lozić Lejla 36 20+5 61  
8.      Beganović Lamija 40 16+5 61  
9.      Dautović Anida 40 16+5 61  
10.    Hopić Ajdin 38 16+5 59 Veći prosjek ocjena
11. Softić Nihada 34 20+5 59
12. Hrustanović Ajla 40 12+5 57
13. Malanović Samir 36 16*5 57
14. Salkica Mediha 40+10 4 54
15. Akeljić Bekir 40+10 4 54
16. Valjan Valentina 28 20+5 53
17. Leko Lajla 40 8+5 53
18. Hrustanović Lamija 40 12 52
19. Ibranović Hadžera 40 12 52
20. Mević Nudžejma 38 8+5 51
21. Kesten Monika 38 8+5 51
22. Ekmeščić Tarik 40 4+5 49
23. Trako Amina 40 8 48
24. Čeleš Ajla 28 20 48
25. Grabus Selver 32 16 48
26. Razić Bakira 38 4+5 47
27. Melić Anida 30 12+5 47
28. Medić Sven 40 0+5 45
29. Jašarević Silma 40 0+5 45
30. Sefer Bekir 40 0+5 45
31. Šakić Adnana 40 0+5 45
32. Letić Nelma 38 0+5 43
33. Oršolić Nikolina 34 4+5 43
34. Hrustanović Amer 28 8+5 41
35. Mrkonja Amina 30 4+5 39  
36. Smajić Lamija 38 0 38
37. Akeljić Aldina 24 0+5 29
38. Hadžić Amina 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
39. Sefer Fata 0 Nedostaje dokaz  za oca(član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
40. Hadžić Amila 0 Nedostaje dokaz o primanjima za oca, (član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
41. Hodžić Ajdina 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku i za braću (član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
42. Šiljak Azra 0 Nedostaje dokaz o primanjima za oca (platna lista), (član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
43. Jurčević Ivan 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
44. Davran Ibrahim Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)

 

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za I godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Topić Elvedina
 2. Kokić Nusejba
 3. Talić Amila
 4. Čorbić Hatina
 5. Zahirović Alma
 6. Čejvan Amina
 7. Lozić Lejla
 8. Beganović Lamija
 9. Dautović Anida
 10. Hopić Ajdin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II GODINA

 

Za drugu godinu ukupno se dodjeljuje  15 (petnaest) stipendija.

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1.      Begović Hamida 36 16+5 56  
2.      Poparić Almedina 30 16+5 51  
3.      Selak Antonela 25 20+5 50  
4.      Mušik Ajla 30 16 46  
5.      Tiro Selma 20 20+5 45  
6.      Jelčin Nedžla 30 8+5 43  
7.      Torlić Lamija 25 12+5 42  
8.      Erceg Monika 20 16+5 41  
9.      Perić Nikolina 30 4+5 39  
10.    Matošević Ana 30 8 38  
11.    Kljajić Miralem 25 8+5 38  
12.    Valjan Srečko 25 8+5 38  
13.    Halimović Aiša 15 20 35  
14.    Balta Maja 25 4+5 34  
15.    Bajrić Samira 20 4+5 29  
16. Alihodžić Semina 15 8+5 28  
17. Begić Dževad 10 12+5 27  
18. Puđa Nikola 20 0+5 25  
19. Adilović Emin 10 4+5 19
20. Šeketa Ahmet 10 4+5 19  
21. Šehić Medina 10 4+5 19  
22. Hukić  Minela 10 4+5 19  
23. Sejdić Dževad 10 0+5 15  
24. Čogić Adem 0 Nedostaje dokaz o primanjima za baku, (član VI stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
 

     

 

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za II godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Begović Hamida
 2. Poparić Almedina
 3. Selak Antonela
 4. Mušik Ajla
 5. Tiro Selma
 6. Jelčin Nedžla
 7. Torlić Lamija
 8. Erceg Monika
 9. Perić Nikolina
 10. Matošević Ana
 11. Kljajić Miralem
 12. Valjan Srečko
 13. Halimović Aiša
 14. Balta Maja
 15. Bajrić Samira.

 

 

 

 

 

 

III GODINA

 

Za III godinu studija dodjeljuje se ukupno 15 ( petnaest ) stipendija

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1.      Bikić Nikolina 40 20 60  
2.      Jovičić Jelena 30 20+5 55  
3.      Goran Selma 35 16 51  
4.      Hodžić Edina 30 16+5 51  
5.      Tabak Berina 25 20+5 50  
6.      Delić Amra 20 20+5 45  
7.      Dujmušić Stela 40 0+5 45  
8.      Otuzbir Azira 25 12+5 42  
9.      Bašić Jasmina 25 12+5 42  
10.    Grabus Šejma (Berzada) 25 12+5 42  
11.    Žužo Nasiha 20 16+5 41  
12.    Grabus Mersiha (Ismeta) 16 25 41  
13.    Hrustanović Sead 35 0+5 40  
14.    Dizdarević Melina 20 12+5 37  
15.    Lovrić Monika 20 16 36 8,9 prosjek ocjena
16. Zahirović Mirsada 20 16 36 7,66 prosjek ocjena
17. Konjalić Maida 15 16+5 36
18. Šehić Safija 10 20+5 35  
19. Babanović Azra 30 0+5 35  
20. Jašarević Amna 10 20+5 35  
21. Đido Franjo 20 8+5 35
22. Skrobo Vildana 20 8+5 33  
23. Kolenda Marta 20 8+5 33  
24. Kajmaković Rijad 25 0+5 30  
25. Selava Adelisa 20 5 25  
26. Begić Sanel 20 0 20  
27. Mehić Amina 15 0+5 20  
28. Volić Ivan 0 Nedostaje dokaz o primanjima za  brata i sestru(član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
 

 

 

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za III godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Bikić Nikolina
 2. Jovičić Jelena
 3. Goran Selma
 4. Hodžić Edina
 5. Tabak Berina
 6. Delić Amra
 7. Dujmušić Stela
 8. Otuzbir Azira
 9. Bašić Jasmina
 10. Grabus Šejma
 11. Žužo Nasiha
 12. Grabus Mersiha
 13. Hrustanović Sead
 14. Dizdarević Melina
 15. Lovrić Monika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV GODINA

 

Za IV godinu studija dodjeljuje se ukupno  16 (šesnaest) stipendija.

 

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Hozo Almina 40 16+5 61  
2. Mameledžija Nermin (Jašara) 35 20+5 60  
3. Aganović Hidajeta 30 20+5 55  
4. Muslimović Emina 30 16+5 51  
5. Babić Ivan 25 20+5 50  
6. Mujčić Emir 30 20 50  
7. Mehić Almedina 40 8 48  
8. Volić Irena 20 20+5 45  
9. Cakalin Matea 35 4+5 44  
10. Karač Sana 30 8+5 43  
11. Gunjarić Almedin 40 0 40  
12. Skeleđija Kristina 35 0+5 40  
13. Čelenka Esma 40 0 40  
14. Čizmo Zerina 25 8+5 38  
15. Kujunđić Emina 30 0+5 35  
16. Matošević Martina 30 0+5 35  
17. Omerdić Safija 30 4 34  
18. Šabanović Nudžejma 25 4+5 34  
19. Peco Emir 20 0+5 25  
20. Čurković Ivana 15 4+5 24  
21. Vrbanjac Senada 10 8 18  
22. Slipac Josip 5 0 5  
23. Hasanbegović Azra 0 Nedostaje dokaz o primanjima za oca, (član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)

 

 

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za IV godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Hozo Almina
 2. Mameledžija Nermin
 3. Aganović Hidajeta
 4. Muslimović Emina
 5. Babić Ivan
 6. Mujčić Emir
 7. Mehić Almedina
 8. Volić Irena
 9. Cakalin Matea
 10. Karač Sana
 11. Gunjarić Almedin
 12. Skeleđija Kristina
 13. Čelenka Esma
 14. Čizmo Zerina
 15. Kujunđić Emina
 16. Matošević Martina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V GODINA

 

Za V godinu studija dodjeljuje se ukupno 12 (dvanaest) stipendija.

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Tarakčija Dževida 35 20+5 60  
2. Bagarić Mirko 30 20+5 55  
3. Zelkanović Alaga 30 20+5 55  
4. Marjanović Paul 25 20+5+5 55 Otac RVI 70%
5. Bajo Antonela 40 8+5 53  
6. Gaši Nehad 30 16 46  
7. Hodžić Selvedin 20 20+5 45  
8. Mehić Salih 20 20+5 45  
9. Alekić Hasandina 25 0+5+15 45 Porodica šehida
10. Hasanagić Emina 35 0+5 40  
11. Grabus Sumeja (Osmana) 20 12+5 37  
12. Ganić Amina 25 4+5 34  
13. Mameledžija Belmin (Nezira) 10 16+5 31
14. Alispahić Belma 20 4 24  
15. Dujmović Ivona 15 4+5 24  
16. Valjan Mateja 15 4+5 24  
17. Zovko Tomislav 15 0+5 20  
           

 

 

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za V godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Tarakčija Dževida
 2. Bagarić Mirko
 3. Zelkanović Alaga
 4. Marjanović Paul
 5. Bajo Antonela
 6. Gaši Nehad
 7. Hodžić Selvedin
 8. Mehić Salih
 9. Alekić Hasandina
 10. Hasanagić Emina
 11. Grabus Sumeja
 12. Ganić Amina.

 

 

 

 

VI GODINA

 

Za VI godinu studija dodjeljuje se ukupno 2 (dvije) stipendije.

 

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Aščić Melis 35 20+5 60  
2. Prošić Ivan 35 20+5 60  
           

 

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za VI godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Aščić Melis
 2. Prošić Ivan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II REDOVNI STUDENTI DEFICITARNIH ZANIMANJA

 

Članom 2. stav 1. tačka 4. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja definisano je da su fakultet deficitarnih zanimanja: medicinski, elektrotehnički, arhitektonski, građevinski, geodezija, prirodno-matematički fakultet – odsjek matematika i fizika, prednost ima nastavnički smjer; rudarski; geološki i poljoprivredni fakultet.

 

           

Na osnovu kriterija definisanih Pravilnikom za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja, Komisija je izvršila bodovanje na sljedeći način:

 

 

I GODINA

 

Za I godinu studija dodjeljuju se ukupno 4 (četiri) stipendije

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Hrnjić Berina 40+10 16+5 71  
2. Omerdić Belma 40+10 12+5 67  
3. Softić Nermina (Hidajeta) 40+10 12+5 67  
4. Selman Kenan 40 20+5 65  
5. Vučinić Alen 40+10 0+5 55
6. Mameledžija Emina 40+10 0+5 55
7. Duganhodžić Emina 40+10 0+5 55
8. Mulaimović Hana 40+10 0+5 55
9. Halilović Belma 32 12+5 54
10. Hadžibegović Amina 38 20+5 53
11. Dervić Šejla 40 4+5 49
12 Letić Belma 40 4+5 49
13. Maglić Aldina 0 Nedostaje dokaz o primanjima za djeda, (član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima def. zanimanja)

 

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za I godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Hrnjić Berina
 2. Omerdić Belma
 3. Softić Nermina
 4. Selman Kenan.

 

 

 

II GODINA

 

Za II godinu studija dodjeljuju se ukupno 6 (šest) stipendija

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Đulabić Saida 25 20+5 50  
2. Topalović Marko 20 16+5 41  
3. Čorbić Sabrina 20 8+5 33  
4. Bašić Sabina 20 0+5 25  
5. Trako Elma 20 0+5 25  
6. Mehić Dženan 5 0+5 10  
7. Softić Emir (Hidajeta) 30 12+5 47 Sestra imenovanog ostvarila pravo na stipendiju na I godini def. zanimanja (član VIII. stav 1.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima def. zanimanja)
           

 

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za II godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Saida Đulabić
 2. Topalović Marko
 3. Čorbić Sabrina
 4. Bašić Sabina
 5. Trako Elma
 6. Mehić Dženan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA

 

Za III godinu studija dodjeljuju se ukupno 7 (sedam) stipendija

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Glavaš Rahima 30 16+5 51  
2. Omerdić Hatidža 25 20+5 50  
3. Oršolić Matea 35 0+5 40  
4. Varenković Lejla 20 12+5 37  
5. Skrobo Lejla 15 16+5 36  
6. Bajrić Adna 35 0 35  
7. Nizamić Imman 25 0 25  
8. Pezer Emina 15 0+5 20
9. Puzović Alema 0 Nedostaje dokaz o primanjima za roditelje (član VI. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima def. zanimanja)
 

                   

 

Za III godinu studija deficitarnih zanimanja stipendija se dodjeljuje sljedećim studentima:

 

 1. Glavaš Rahima
 2. Omerdić Hatidža
 3. Oršolić Matea
 4. Varenković Lejla
 5. Skrobo Lejla
 6. Bajrić Adna
 7. Nizamić Iman.

 

 

 

IV GODINA

 

Za IV godinu studija dodjeljuju se ukupno 7 (sedam) stipendija

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Nesimi Emina 25 16+5 46  
2. Karić Munir 12 15+5 32  
3. Kazija Medina 10 16+5 31  
4. Lepir Amra 10 16+5 31  
5. Zolota Sadija 15 8+5 28  
6. Kovačević Nina 20 0+5 25  
7. Tabaković Amila 15 0+5 20  

 

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa, za IV godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Nesimi Emina
 2. Karić Munir
 3. Kazija Medina
 4. Lepir Amra
 5. Zolota Sadija
 6. Kovačević Nina
 7. Tabaković Amila.

 

 

 

 

V GODINA

 

Za V godinu studija dodjeljuju se ukupno 3 (tri) stipendije

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

 

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Buzić Antonela 30 8+5 43  
2. Karahasanović Amra 20 20 40  
3. Kazija Amina 15 16+5 36  
4. Omerdić Asmir 15 0+5 20  
5. Šečić Tarik 15 0+5 20  

 

 

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za V godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Buzić Antonela
 2. Karahasanović Amra
 3. Kazija Amina.

 

 

 

 

 

 

 

VI GODINA

 

Za VI godinu studija dodjeljuju se ukupno tri (3) stipendije.

 

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Radovanović Zoran 30 20+5 55  
2. Novalić Amra 40 4+5 49  
3. Vavra Ela 40 0+5 45  
4. Begić Mirza 25 12+5 42  
5. Sikirić Marija 35 0+5 40  
6. Smailagić Haris 35 0+5 40  
           

 

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za VI godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Radovanović Zoran
 2. Novalić Amra
 3. Vavra Ela.

 

 

 

 

 

III UČENICI SREDNJIH ŠKOLA DEFICITARNIH ZANIMANJA

Članom IV. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola  deficitarnih zanimanja definisano je da su deficitarna zanimanja zavarivać, bravar, mehatroničar, električar, drvoprerađivać, limar, mesar, konobar, kuhar.

 

Za  učenike srednjih škola deficitarnih zanimanja dodjeljuju se ukupno 22 (dvadesetdvije) stipendije.

 

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Prezime i ime B O D O V I Razred, zanimanje NAPOMENA
A B A+B
1. Tahirović Halid 40 20 60 III razred, elektroinstalater  
2. Haseljić Edin 30 20 50 III razred, bravar  
3. Šiljak Harun 20 12 32 II razred, zavarivać  
4. Pašović Faris 40 20 60 III razred, operater CNC mašine Nije deficitarno zanimanje, član IV. Pravilnika za dodjelu stipendija uč. Srednjih škola deficitarnih zanimanja
5. Kolasević Hana 40 20 60 II razred, hotelsko-turistički tehničar Nije deficitarno zanimanje, član IV. Pravilnika za dodjelu stipendija uč. Srednjih škola deficitarnih zanimanja
             

 

Zaključak

 

Na konkurs za učenike srednjih škola deficitarnih zanimanja prijavilo  se 5 (pet) učenika od kojih 3 (tri) učenika zadovoljavaju kriterije navedenog konkursa, te će se stipendije i dodijeliti za 3 učenika, kako slijedi:

 

 1. Tahirović Halid
 2. Haseljić Edin
 3. Šiljak Harun.

 

NAPOMENA: U koloni A prikazani su bodovi koji se odnose na uspjeh, bodovi učenika generacije (10 bodova).  U kolini B prikazani su bodovi koji se odnose na materijalni stutaus studenta, bodovi po osnovu studiranja izvan Srednjobosanskog kantona (5 bodova), te bodovi dobiveni po osnovu člana porodice poginulih/šehida, porodice RVI preko 60% i bodovi za djecu bez oba roditelja.

 

 

OBAVIJEST

 

Obavještavaju se studenti i učenici koji su po gore navedenom pregledu ostvarili pravo na stipendiju da će se potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija održati dana 13.07.2018.godine (petak), sa početkom u 18,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.

 

Na potpisivanje ugovora studenti, kao i roditelji učenika, su obavezni ponijeti ličnu kartu i kopiju vlastitog tekućeg računa na koji će se vršiti uplata stipendije.

 

Ukoliko je student ili roditelj učenika sprijećen da prisustvuje potpisivanju ugovora u njegovo ime to može izvršili samo lice koje ima punomoć imenovanog.