BH Telecom
OPĆINA TRAVNIK: U ponedjeljak potpisivanje Ugovora o subvencijama za poticaj poduzetništva i obrta
photo: Agencija DAN
Aktuelno

Konačna rang lista učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja po ponovljenom konkursu u akademskoj/školskoj 2017./2018. godini

Obavještavaju se učenici koji su po gore navedenom pregledu ostvarili pravo na stipendiju da će se potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija održati dana 17.07.2018.godine (utorak), sa početkom u 11,00 sati, u kancelariji broj 35. Općine Travnik.

Na potpisivanje ugovora učenici, odnosno roditelji maloljetnih učenika, su obavezni ponijeti ličnu kartu i kopiju vlastitog tekućeg računa na koji će se vršiti uplata stipendije.

Ukoliko je učenik ili roditelj učenika spriječen da prisustvuje potpisivanju ugovora u njegovo ime to može izvršili samo lice koje ima punomoć imenovanog.

Rang lista se može pogledati u nastavku:

 

 

Broj: 01-34-16-543/18-2-2

Datum: 13.07.2018.godine

Nakon provedenog postupka po ponovljenom Konkursu za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj 2017./2018. godini Komisija za odabir korisnika stipendije redovnim studentima, studentima deficitarnih zanimanja i učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj 2017./2018. godini je utvrdila:

K O N A Č N A

RANG LISTA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA DEFICITARNIH ZANIMANJA PO PONOVLJENOM KONKURSU U

AKADEMSKOJ/ŠKOLSKOJ 2017./2018. GODINI

 

 

I UČENICI SREDNJIH ŠKOLA DEFICITARNIH ZANIMANJA

Članom IV. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola  deficitarnih zanimanja definisano je da su deficitarna zanimanja zavarivać, bravar, mehatroničar, električar, drvoprerađivać, limar, mesar, konobar, kuhar.

 

Za  učenike srednjih škola deficitarnih zanimanja dodjeljuje se ukupno 19 (devetnaest) stipendija.

 

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila konačnu rang listu, kako slijedi:

 

R.B. Prezime i ime B O D O V I Razred, zanimanje NAPOMENA
A B A+B
1. Opardija Ahmet 20 20 40 III, zavarivać  
2. Baručija Almir 20 16 36 III, zavarivać  
3. Čeko Kristijan 15 20 35 II, kuhar  
4. Kadrić Zinedin 35 20 55 III, hotelsko-turistički tehničar Nije deficitarno zanimanje, član IV. Pravilnika za dodjelu stipendija uč. Srednjih škola deficitarnih zanimanja
5. Duraković Arif 40+10 20 70 III, operater na CNC mašini Nije deficitarno zanimanje, član IV. Pravilnika za dodjelu stipendija uč. Srednjih škola deficitarnih zanimanja
             

 

Zaključak

 

Na ponovljeni konkurs za učenike srednjih škola deficitarnih zanimanja prijavilo  se 5 (pet) učenika od kojih 3 (tri) učenika zadovoljavaju kriterije navedenog konkursa, te će se stipendije i dodijeliti za 3 učenika, kako slijedi:

 

  1. Opardija Ahmet,
  2. Baručija Almir,
  3. Čeko Kristijan.

 

NAPOMENA: U koloni A prikazani su bodovi koji se odnose na uspjeh, bodovi učenika generacije (10 bodova).  U kolini B prikazani su bodovi koji se odnose na materijalni stutus učenika.

Općina Travnik