BH Telecom
Arhiva

Kurs njemačkog jezika

Potrebno Vam je znanje njemačkog jezika?

Želite brzo i efikasno naučiti njemački jezik?

U tom slučaju prijavite se na početni ili napredni kurs njemačkog jezika koji organizira Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez.

Edukacija će se obavljati u malim grupama od 10 učesnika kako bi se povećao interaktivni rad učesnika. Modul traje 30 sati.

Prijave se mogu dostavaljati do 20. 12. 2015. godine na ovu E-mail adresu ili na tel. 030 509 751 i 061 302 866.

Kontakt osoba je Amra Kraksner, voditelj Centra za cjeloživotno učenje.

Sveučilište/Univerzitet Vitez