Arhiva

KURS: PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO-METODIČKO-DIDAKTIČKA GRUPA PREDMETA

Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku nudi priliku svim zainteresiranim kandidatima pohađanje kursa iz Pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičke grupe predmeta.

 

Predmeti koji se polažu

• PEDAGOGIJA
• PSIHOLOGIJA
• METODIKA
• DIDAKTIKA

Kandidati koji uspješno polože ispite dobit će certifikat/uvjerenje o položenoj Pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičkoj grupi predmeta.

 

Potrebna dokumentacija

Prilikom upisa je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

• Uvjerenje o državljanstvu
• Rodni list
• Ovjerenu kopiju diplome
• Dvije fotografije

*Cijena kursa je 1100,00 KM

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 030/540-876 ili putem e-maila studentska.sluzba@eft.ba

Sva nastava i ispiti organiziraju se vikendima.