dstore
Ministarstvo privrede SBK/KSB najavljuje pojačan inspekcijski nadzor
Ministarstvo privrede SBK/KSB najavljuje pojačan inspekcijski nadzor
Aktuelno

Ministarstvo privrede SBK/KSB najavljuje pojačan inspekcijski nadzor

U uslovima pogoršanja epidemiološke situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine uzrokovane pandemijom Covid-19, Ministarstvo privrede SBK/KSB Travnik poziva još jednom sve poslovne subjekte na poštivanje donesenih higijensko-epidemioloških mjera, korištenje zaštitne opreme, kao i poštivanje propisane fizičke distance, te obavezna upotreba dezinfekcionih sredstava, a građane da pokažu odgovornost i solidarnost u prodajnim i ugostiteljskim objektima, jer na taj način osim što štite svoje i zdravlje uposlenika, omogućavaju i normalno obavljanje procesa rada.

Posebno pozivamo poslovne subjekte registrovane za obavljenje ugostiteljske djelatnosti na obavezno poštivanje utvrđenog radnog vremena do 23:00 sata.

U cilju preventivnog djelovanja, obavještavamo sva pravna i fizička lica na području našeg kantona da će kantonalni inspektori našeg ministarstva i Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK/KSB Travnik u saradnji sa službenicima MUP-a SBK/KSB Travnik vršiti pojačan inspekcijski nadzor i u narednom vremenskom periodu. Inspekcijski nadzor vršit će se svaki radni dan, kako u redovnom radnom vremenu, tako u poslijepodnevnim i noćnim satima, kao i u dane vikenda.

U slućaju da se prilikom vršenja inspekcijskih nadzora utvrdi da pravna i fizička lica ne poštuju Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, inspektori će u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzeti mjere iz svoje nadležnosti, koje uključuju i pokretanje krivičnih prijava protiv počinioca koji ne izvršavaju naredbu u uslovima pandemije Covid-19, za krivična dijela kažnjiva po Krivičnom zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo privrede SBK/KSB