Misija OSCE-a u BiH, u saradnji sa općinama Jajce, Travnik i Vitez i Vladom SBK/KSB provodi istraživanje
Misija OSCE-a u BiH, u saradnji sa općinama Jajce, Travnik i Vitez i Vladom SBK/KSB provodi istraživanje - photo: Agencija DAN
Aktuelno

Misija OSCE-a u BiH, u saradnji sa općinama Jajce, Travnik i Vitez i Vladom SBK/KSB provodi istraživanje

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa općinama Jajce, Travnik i Vitez, te Vladom Srednjobosanskog kantona, izradila je ovaj upitnik kako bi stekla bolji uvid u mišljenje građana i njihove percepcije koje se tiču trenutnog stanja životne sredine i zaštite okoliša.
Prikupljeni podaci će pružiti važan uvid Misiji OSCE-a u BiH i općinskim i kantonalnim organima vlasti o zaštiti životne sredine, te će biti od pomoći prilikom kreiranja budućih politika i aktivnosti na ovom polju.
Popunjavanje upitnika ne traje duže od deset minuta. Hvala Vam na učešću.

 

Anketu možete popuniti OVDJE.

 

Općina Travnik