BH Telecom
Arhiva

Mladi policajci i policajke dali svečanu izjavu i stupili na dužnost

Dana 23.11.2015.godine, nakon završene osnovne policijske obuke za čin policajca na policijskoj akademiji, policajci i policajke su dali svečanu izjavu kojom su se obavezali da će poštivati Zakone ove zemlje i da će biti u službi zaštite sigurnosti građana i njihovih prava.

Ovim svečanim činom mladi policajci i policajke su postali dio policijske strukture Uprave policije MUP-a SBK/KSB Travnik i stupit će na dužnost u policijskim stanicama na području Srednjobosanskog kantona.

Davanju svečane izjave prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova Feliks Vidović i policijski komesar Sulejman Tukar.

Ministar Vidović u svom obraćanju mladim policajcima i policajkama, pored ostalog, rekao je da se od njih očekuje visoka profesionalnost na radnim mjestima i stalna edukacija, a posebno u kontekstu savremenih sigurnosnih izazova kojima je izložen cijeli svijet, pa tako i Bosna i Hercegovina.

Policijski komesar također je čestitao mladim policajcima i policajkama, te ih upoznao sa prioritetnim zadacima koji će se postaviti pred njih u budućem radu i zatražio potpunu posvećenost u izvršavanju tih zadataka.

Ministar i policijski komesar su na kraju svečanosti novim policajcima i policajkama još jednom čestitali na datoj svečanoj izjavi i zaželjeli puno sreće u radu.

MUP SBK/KSB/Travnicki.INFO