Aktuelno

Mnogi projekti u Travniku: Objavljen Katalog potencijalnih projekata za period 2022-2024. godine

Planet Obuca

Na osnovu dostavljenih trogodišnjih i godišnjih planova potencijalnih projekata Javno – privatnog partnerstva, Ministarstvo privrede objavljuje Katalog potencijalnih projekata za period 2022-2024.godine.
Katalog se sastoji od 21 potencijalnog projekta za okvirni trogodišnji period od 2022. do 2024. godine i 10 projekata koji se planiraju realizovati u 2022.godini i ima za cilj dati pregled potencijalnih projekata i pobuditi interesovanje javnog i privatnog sektora.
Pozivamo predstavnike javnih tijela koja su identifokavala potencijalne projekte da se upoznaju sa mogućnostima koje im se nude kroz zakonski i podzakonski okvir javno – privatnog partnerstva i da u što skorije vrijeme započnu realizaciju projekata.
Također, pozivamo domaće i strane investitore da se upoznaju sa Katalogom potencijalnih JPP projekata, te da nas kontaktiraju za realizaciju projekata i postanu dobri partneri javnih tijela koji su ponudili veoma interesantne projekte.
S ciljem efikasnog služenja javnom interesu i građanima našeg Kantona Ministarstvo privrede Vam stoji na raspolaganju za stručnu podršku u tom procesu.

Katalog potencijalnih projekata JPP