Arhiva

MUP SBK/KSB: Obavijest o polaganju testa za Policijsku akademiju

Obavještavamo kandidate prijavljene na Javni oglas za školovanje na Policijskoj akademiji F MUP-a za početni čin “policajac” i početni čin “mlađi inspektor”, a koji ispunjavaju uvjete za prijavu tražene Javnim oglasom i koji su priložili svu traženu dokumentaciju, o sljedećem:

Zakazuje se testiranje – polaganje Testa općeg znanja za dan utorak, 10.11.2015 godine u velikoj sali objekta “Buba comerc” Vitez, PC 96 i to:

– u 09,00 sati kandidati za početni čin “mlađi inspektor”

– u 12,00 sati kandidati za početni čin “policajac”

Svi kandidati koji pristupaju testiranju obvezni su sa sobom ponijeti osobnu/ličnu kartu i kemijsku olovku.

Za sve nejasnoće vezane za ovu obavijest kandidati mogu kontaktirati službeni broj MUP-a SBK/KSB 030 511 846.

MUP SBK/KSB Travnik