BH Telecom
Arhiva

Na Edukacijskom fakultetu u Travniku održano uvodno predavanje za studente

Dana 17.10.2015. godine je u Amfiteatru Edukacijskog fakulteta uz prisustvo nastavnika, asistenata i ostalih uposlenika fakulteta održano uvodno predavanje za studente brucoše, koji su u svoju prvu akademsku godinu zakoračili ovim radnim, ali i svečanim činom.

U dijelu koji je podrazumijevao pozdravna obraćanja studentima su se obratili predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Travniku i osnivač Edukacijskog fakulteta – dr. Nihad Selimović, dekan Edukacijskog fakulteta – prof. dr. Hazim Selimović, profesori – prof. dr. Tarik Obralić, prof. dr. Branimir Mikić, prof. dr. Dalibor Misirača, doc. dr. Hanifa Obralić, doc. dr. Sulejman Lisičić, doc. dr. Damir Ahmić, te voditeljica nastavnog procesa – doc. dr. Amra Tuzović.

Studentski informacijski sistem predstavio je asistent Aljo Delić, pravila studiranja za prvi ciklus studija i druge pravne aspekte studija – sekretar fakulteta, Aida Miralem, a pravila rada Studentske službe – šefica službe, Sanela Kablar.

Program uvodnog predavanja vodila je viša asistentica, mr. Emina Terzić.

Uvodno predavanje okončano je svečanom podjelom indexa koje su studentima uručili dekan Edukacijskog fakulteta – prof. dr. Hazim Selimović i šefica Studentske službe, Sanela Kablar.

Edukacijski fakultet Travnik