Aktuelno

Na vrhu Vlašića se podiže jarbol u čast generala Armije RBiH Mehmeda Alagića

U čast generala Armije Republike Bosne i Hercegovine, rahmetli Mehmeda Alagića, podiže se jarbol na vrhu planine Vlašić – Paljeniku. Uz već urađene spomenike Armiji na Ljutoj Gredi i Galici, činit će jedan kompleks počasti Armiji.

Jedan od najvećih ratnih uspjeha generala Alagića je upravo bilo uspješno oslobađanje planine Vlašić. Dana 23. marta 1995. godine u sadejstvu sa jedinicama Trećeg i Prvog korpusa u operaciji Domet 1 oslobođen je najviši vrh Vlašića.

Najviši vrh Vlašića je Paljenik s nadmorskom visinom od 1.943 metara, dok se Vlašićka visoravan nalazi na nadmorskoj visini od 1.300 metara. Na Paljeniku se nalazi i televizijski repetitorski toranj, na kojem je te 1995. godine general Alagić zajedno sa borcima 7. korpusa istakao zastavu RBiH.

Travnicki.INFO