Načlenik Općine uputio akt Toplani: Činite preuranjene korake!
Načlenik Općine uputio akt Toplani: Činite preuranjene korake!
Aktuelno

Načelnik Općine uputio akt Toplani: Činite preuranjene korake!

Planet Obuca

Načelnik Općine Travnik uputio je akt preduzeću “Toplana” sa zahtjevom da prestanu sa isporukom uvećanih računa za isporučenu toplotnu energiju.

Tekst akta prenosimo u cjelosti:

U vezi svakodnevnih pritužbi građana vezano za povećanje cijene grijanja ispostavljanje faktura sa “novim” cijenama obavještavamo vas da je na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća podnesena inicijativa za održavanje vanredne-tematske sjednice Općinskog vijeća Travnik u cilju definisanja postupaka koji nisu okončani nakon donošenja rješenja od strane Konkurencijskog vijeća Bosne Hercegovine po pitanju Isporuke toplotne energije za Travnik, što podrazumjeva i način formiranja cijena za grijanje.

Stoga vas upozoravamo na preuranjene korake koje preduzimate ispostavom računa sa novoformiranom cljenom kao i sa posljedicama do kojih može doći sa ovakvim načinom poslovanja.

Vi dobro znate da isporuka toplotne energije spada u komunalnu oblast, koja je jedna od vodećih oblasti u isključivoj nadležnosti lokalne zajednice, bez obzira da li je obavlja javno ili privatno preduzeće. te da se u fer i korektnoj komunikaciji može doći do zajedničkog cilja na obostrano zadovoljstvo.

Zaštita gradana i stvaranje što boljih uslova života i rada stanovnika Općine Travnik jedan je od prioriteta postavljenih strateškim dokumentima ali i ciljevima Općinskog načelnika.

Pozivam vas da bez poštivanja zakonske procedure ne ispostavljate račune sa “novim” cljenama vaših usluga i tako pokažete volju za nastavkom dobre poslovne saradnje.

U protivnom, Općina Travnik će koristiti sva raspoloživa pravna sredstva u zaštiti svojih gradana

S poštovanjem,

Načelnik Općine Travnik

dr. sci. Kenan Dautović

Travnicki.INFO