BH Telecom
Arhiva

Nakon utrošenih 41 milion maraka – Šta je sa projektom gasovoda Zenica – Travnik?

Koncept razvoja sektora prirodnog gasa u FBiH, odnosno BiH se ne zasniva samo na analizi tehno-ekonomske isplativosti potencijalnih pravaca s ciljem obezbjeđenja prirodnim gasom novih potrošača, nego i uzimanja u obzir razvojnih investicijskih ciklusa susjednih zemalja, pa i regiona. Ovakvim konceptom razvoja sa akcentom na interkonekcije, stvara se mogućnost da gasovodi postanu i tranzitni gasovodi i obavezno dvosmjerni – kazao je za Fenu direktor BH-Gasa Mirza Sendijarević.

Na pitanje o statusu projekta gasovoda Zenica-Travnik, Sendijarević je kazao da je to još jedan problem u nizu sa kojim je suočena sadašnja uprava BH-Gasa.

– Radi se o investiciji vrijednoj više od 41 milion KM. Izgradnja je završena krajem 2013. godine i finansiran je najvećim dijelom sredstvima kredita dobijenog od EBRD-a. Projekt je započet na osnovu tehno-ekonomske studije urađene 2005. godine. Nažalost, prije početka izgradnje nije se urađena revizija tehno-ekonomske studije, iako je od njene izrade prošlo više od pet godina, a u međuvremenu se desila i svjetska ekonomska kriza koja je narušila poslovanja svih privrednih subjekata koji su u studiji bili navedeni kao potencijalni potrošači. Nažalost, dobar dio njih je i prestao sa poslovanjem – dodao je Sendijarević.

Da je revizija ekonomske studije urađena, po njegovim riječima, vjerovatno bi ukazala na značajno smanjenje potencijala tržišta.

– U projekat se ipak krenulo, ali izvođač radova Monter Zagreb i GP Put Sarajevo, te nadzorni organ IGH Zagreb prema procjenama BH-Gasa posao nisu uradili u skladu sa projektom, te zakonskim regulativama FBiH i načinili su niz propusta zbog čega gasovod nije nikada dobio upotrebnu dozvolu. Nedavno je svoj posao završila i Federalna inspekcijska uprava koja je naredila stavljanje gasovoda van upotrebe. Sada imamo investiciju od 41 milion KM koja nije ispunila uslove za dobijanje upotrebne dozvole i koja nema niti jednog potrošača, a BH-Gas je u obavezi vraćati kredit EBRD-u. Dokumentacija u vezi sa izgradnjom ovog gasovoda predata je Kantonalnom tužilaštvu – kazao je Sendijarević.

FENA/Agencija DAN