Arhiva

Natječaj “Podrška ruralnoj ekonomiji u centralnoj Bosni kroz razvoj obiteljske poljoprivrede i ruralnog turizma”

Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, u sklopu projekta „Podrška ruralnoj ekonomiji u Centralnoj Bosni kroz razvoj obiteljske poljoprivrede i ruralnog turizma“ , financiranom od strane Caritasa Francuske/Secours Catholique, raspisuje natječaj za programe razvoja poljoprivrede i ruralnog/seoskog turizma. Pomoć u vidu grantova namijenjena je socijalno ugroženim obiteljima iz ruralnih područja.

Aplicirati se može za :

1. Razvoj poljoprivrede – sa maksimalnim iznosom do 1.000,00 KM po aplikaciji

a) Proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda

(Prednost imaju proizvođači zdrave domaće hrane)

b) Pojedinačna ili grupna proizvodnja /prerada

(Prednost imaju proizvođači zdrave domaće hrane)

c) Ova sredstva namijenjena su i za nabavku opreme za proizvodnju (strojevi za pakiranje ljekovitog bilja, mašine sa sjeckanje i cijeđenje voća, oprema za pčelarstvo,…)

d) Inovativni projekti kao i aktivnosti i proizvodi koje već imaju osiguran plasman na tržištu imat će prednost.

2. Aktivnosti vezane za razvoj seoskog turizma – sa maksimalnim iznosom do 1.000,00 KM po aplikaciji.

a) Uređenje i dopremanje prostora za prijem/smještaj gostiju na seoskom imanju

b) Dodatne aktivnosti vezane za razvoj ruralnog turizma kao što su: kampiranje, ribolov, biciklizam, jahanje konja i slično.

Napomena: U svim programima neophodno je sudjelovanje aplikanata sa minimumom od 40 %, a Caritas sudjeluje sa maksimalno 60 % od ukupne sume za realiziranje projekta.

Prijem aplikacija do 15.10.2015. godine u uredu Caritasa u Fojnici, ul. ZAVNOBIH-a bb.

Sve informacije na telefon 030/544 451 od 8-16 sati ili na e-mail: d.bosnjak@carbkbih.com.ba