Arhiva

Natječaj za grant sredstva Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni natječaj za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu. Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima:

• Projekt br. 1: Poticaji inovatorima-pojedincima

• Projekt br. 2: Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte i za deficitarna zanimanja

• Projekt br. 3: Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama

• Projekt br. 4: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture

• Projekt br. 5: Poticaj projektima koje financiraju EU i drugi inozemni donatori

• Projekt br. 6: Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)

• Projekt br. 7: Poticaji tradicionalnim i starim obrtima

• Projekt br. 8: Poticaji novoosnovanim subjektima malog gospodarstva

• Projekt br. 9: Poticaj poduzetništvu žena

• Projekt br.10: Poticaj poduzetništvu mladih

• Projekt br.11: Jačanje konkurentnosti tehnološki suvremenih subjekata MSP-a

Više o natječaju, načinu apliciranja i potrebnoj dokumentaciji moguće je vidjeti na linku:

http://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-za-odabir-korisnika-grant-sredstava-tekucih-transfera-za-2015-godinu/

Dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/449-135, 036/449-139, 036/449-126, 036/449-141 i 036/449-602 u vremenu od 10 – 14 sati.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“) 88000 Mostar,

sa naznakom:

Ne otvarati–po Javnom natječaju za Projekt br.___

Općina Travnik/Travnicki.INFO