BH Telecom
Aktuelno

Nekoliko travničkih naselja naredna dva dana bez električne energije do popodnevnih sati

Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca Podružnice “Elektrodistribucija“ Travnik obavještava kupce da će dana 12.10.2023 (četvrtak) i 13.10.2023 (petak) i 15.10.2023 (nedjelja)zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeča područja SB kantona:

       Dana 12.10.2023.(četvrtak):
PJD Travnik    

   Trafo područje  Babanovac 6 (br.1418) od 10:00 do 12:00 sati

       Trafo područje Babanovac 4 (br.1416)  od 12:00 do 14:00 sati

 1.DV 10 kV Karaula

      Naselja: Čosići, Hamamđići,Selići,GSM Ukalj od 09:00 do 16:00 sati

2.DV 10 kV Karaula

      Naselja: Varošluk,Gornje Turbe,Potkraj,Muminovac, Pilana- Nula (Božijak),

      Đelilovac,Didaci,Pilana Salkice, Šešići,Donje Krčevine,Škola Karaula,Vlašić-Milk,

      Bašek, Seferi,Smet ,Gostilj,Vitovlje Do1, Pilana-Helda, Čosići, Hamamđići,Selići,

      Gradina.Luka, i Gradina, od 09:00 do 11:00 sati

PJD Novi Travnik

      10 kV SEBEŠIĆ
      Naselja: Seona, Rat,Pavlovica Rat, Bojača-Has, PilanaProrez,Vranješi,Has,Sabelja

      Medenik i Sebešić   1 i 2 od 09:00 do 15:00 sati

PJD Busovača

  DV 10 kV Kaćuni-Živčići

  Naselja : Kačuni 2, Silos, Mehurić,  Rijeka, Podstjena, Majdan, Živčići, Vukeljići,

  Kozica i Pridolci od 10:00 do 12:00 sati

      Dana 13.10.2023 (petak)

PJD Travnik    

   Trafo područje  Babanovac 15 (br.1418) od 10:00 do 12:00 sati

       Trafo područje Babanovac 1 (br.1413)  od 12:00 do 14:00 sati

   DV 10 kV Karaula

         Naselja: Čosići, Hamamđići,Selići,GSM Ukalj od 09:00 do 16:00 sati