Transparency International
Aktuelno

Nezaposleni borci u SBK uskoro će dobijati egzistencijalnu životnu naknadu?

Planet obuca

Sutra će se u Travniku, na Edukacijskom fakultetu, održati sjednica Skupštine SBK.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o koncesijama – skraćeni postupak.
2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o rudarstvu- skraćeni postupak.
3. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o premiji -učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona.
4. Nacrt zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi.
5. Nacrt zakona o javnim skijalištima u Srednjobosanskom kantonu.
6. Izvještaj o radu Vlade Srednjobosanskog kantona za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa do 10.5.2020.godine.
7. Očitovanje o federalnom Nacrtu zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.
8. Očitovanje o federalnom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.
9. Godišnji Izvještaj o radu Kantonalni sud Novi Travnik za 2019.godinu.
10. Izvješće institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o pravu na slobodu mirnog okupljanja.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Josip Kvasina, dipl. oec.

Trebamo da znamo!