Transparency International
Nova kanalizacijska mreža u Turbetu
Nova kanalizacijska mreža u Turbetu
Aktuelno

Nova kanalizacijska mreža u Turbetu

Planet obuca

Vlada Srednjobosanskog kantona na posljednjoj održanoj sjednici izdvojila je sredstva za projekat izgradnje kanalizacijske mreže Mjesne zajednice Turbe.

U nastavku pogledajte tu i ostale donesene odluke:

Usvojeni su Programi rada za 2021. godinu ministarstava, uprava i upravnih organizacija, službi i ureda Vlade SBK.

 

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“ Vlade SBK Budžeta SBK za 2020. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 13.000,00 KM Turističkoj zajednici SBK u svrhu pomoći u radu Turističke zajednice.

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:

  • Saglasnost školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta.
  • Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke za OŠ Safvet Beg Bašagić, za nastavak izgradnje fiskulturne sale, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 157.752,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „ALMY“ d.o.o. Zenica sa cijenom s popustom bez PDV-a od 126.460,00 KM.
  • Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice: Osnovna škola „Drvetine“ Bugojno – Nabavka opreme i namještaja, u vrijednosti od 1.120,00 KM, sredstva su osigurana Budžetom SBK za 2020. godinu i Srednja škola „Kreševo“ za nabavku opreme (laptopa) u vrijednosti od 1.200,00 KM, sredstva su osigurana Budžetom SBK za 2020. godinu.

 

Vlada SBK je usvojila i Izvještaje o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu januaru 2021. godine i Izvještaje o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu januaru 2021. godine prvu sjednicu u mjesecu januaru 2021. godine.

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

  • Odluka o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2020. godinu za projekat „Izgradnja kanalizacijske mreže MZ Turbe, općina Travnik“. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu, sa pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije, izdvajaju se sredstva u iznosu od 14.484,60 KM i odobrava uplata preduzeću „GANIK i.d.a.“ d.o.o. Vitez.
  • Odluka o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2020. godinu za projekat „Zamjena prozorskih PVC otvora na zgradi OŠ Dobretići, općina Travnik“. Iz Budžeta SBK za . godinu sa pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije, izdvajaju se sredstva u iznosu od 5.967,00 KM i odobrava se uplata preduzeću „GEODATA“ d.o.o. Jajce.
  • Odluka o izdvajanju i raspolaganju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2020. godinu za Nadzor na infrastukturnim projektima (2019). Iz Budžeta SBK za . godinu sa pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije, izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.755,00 KM i odobrava se uplata preduzeću „EDI ING“ d.o.o. Donji Vakuf.

 

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalnog arhiva, donijela slijedeće odluke:

  • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu za plaćanje radova po predmetu nabavke: „Izgradnja II faze projekta „Renoviranje i izgradnja zgrade arhivskog depoa“, završetak građevinskih radova II faze LOT 1 – nabavka i ugradnja teretnog lifta sa potrebnim radovima. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 42.120,00 KM sa uračunatim porezom na dodatnu vrijednost, sredstva će se doznačiti „GD Konstrukcije“ d.o.o. Mostar.
  • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu za plaćanje radova po predmetu nabavke: Izgradnja II faze projekta „Renoviranje i izgradnja zgrade arhivskog depoa“, završetak građevinskih radova II faza – završni radovi izlijevanje poda i ostali završni radovi. Odlukom se izdvaja iznos od 57.589,74 KM sa uračunatim porezom na dodatnu vrijednost, sredstva će se doznačiti „GD Konstrukcije“ d.o.o. Mostar.

 

Agencija DAN

Trebamo da znamo!