Transparency International
Poštuju li Travničani instrukcije u prevenciji širenja koronavirusa?
Poštuju li Travničani instrukcije u prevenciji širenja koronavirusa? - photo: Agencija DAN
Aktuelno

Nova naredba: Uvedena potpuna zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina!

Planet obuca

Na danas održanoj 4. vanrednoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite uvedena je nova naredba.

Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite objavljujemo u cijelosti:

1. Naređuje se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.

2.Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

3.Zadužuju se ministarstva iz tačke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni štab o svim poduzetim mjerama.

4.Ova naredba stupa na snaga danom donošenja i primjenjuje se do 31. marta 2020. godine.

Agencija DAN