BH Telecom
Aktuelno

Obavijest za građane i poslodavce iz Federalnog zavoda za zapošljavanje

Tokom 2023. godine Federalni zavod za zapošljavanje je realizirao dva značajna programa kojima je sufinansirano zapošljavanje nezaposlenih osoba kod poslodavaca, i to Program sufinansiranja zapošljavanja 2023, koji je sadržavao niz mjera za podsticanje zapošljavanja mladih, žena, dugotrajno nezaposlenih…, te program Služba u saradnji s poslodavcima 2023.

Programi su realizirani sa posebnom socijalnom i rodnom osjetljivošću, radi poticanja
zapošljavanja teže zapošljivih nezaposlenih osoba, prekid dugotrajne nezaposlenosti, te stvaranja uvjeta za sticanje prvog radnog iskustva mladih osoba.

Za realizaciju ova dva programa ugovorena su sredstava u iznosu od oko 47 miliona KM, a na osnovu čega je zaposleno 8.175 osoba od čega je 56,4% žena i 43,6% muškaraca. Među zaposlenim je najviše osoba sa SSS (36%), a slijede KV radnici (29%), radnici sa fakultetskim obrazovanjem (21%) i NK radnici (14%).

Posmatrajući dobnu strukturu osoba zaposlenih kroz navedene programe, mladih je 51%, osoba dobi od 30 do 40 godina je 20% i starijih od 40 godina je 29%.

Analizirajući period nezaposlenosti, 35% osoba obuhvaćenih navedenim programima su prije zaposlenja bile nezaposlene preko 12 mjeseci, a u prosjeku 30 mjeseci, što ukazuje na činjenicu da nešto više od jedne trećine obuhvaćenih osoba spada u dugotrajno nezaposlene osobe čija je nezaposlenost prekinuta zahvaljujući mjerama Federalnog zavoda za zapošljavanje.

U narednom periodu Zavod će objaviti i podatke o realizaciji više programa kojima je sufinansirano samozapošljavanja u 2023. godini, a na osnovu kojih je dat značajan doprinos pokretanju malih biznisa za mlade, žene, demobilisane borce i ostale kategorije nezaposlenih osoba.

Trenutno su toku intenzivne pripreme za programa aktivne politike zapošljavanja za 2024. godinu, a o svim aktivnostima Zavoda javnost će biti blagovremeno obavještena.