Transparency International
Obavještenje za etažne vlasnike i predstavnike etažnih vlasnika stanova, poslovnih prostora i garaža
Aktuelno

Obavještenje za etažne vlasnike i predstavnike etažnih vlasnika stanova, poslovnih prostora i garaža

Planet obuca

O B A V J E Š T E N J E
za etažne vlasnike i predstavnike etažnih vlasnika stanova, poslovnih prostora i garaža

Obavještavamo sve etažne vlasnike i predstavnike etažnih vlasnika stanova, poslovnih prostora i garaža u zgradama sa područja općine Travnik da je u tijeku 2014. godine stupio na snagu Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama. Sukladno ovom zakonu etažni vlasnici su obvezni plaćati naknadu za održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama, izabrati upravitelja zgrade s liste certificiranih upravitelja i o tome obavijestiti općinsku službu nadležnu za stambene poslove. Budući da do kraja 2016. godine etažni vlasnici nisu izabrali upravitelja zgrade, načelnik Općine je Rješenjem broj: 01-49-56/16 od 22.11.2016. godine za prisilnog upravitelja zgrada za područje općine Travnik imenovao poduzeće “MERKEZ – OIL“ D.O.O. NOVI TRAVNIK (obavještenje o izboru prisilnog upravitelja objavljeno na web stranici Općine Travnik u veljači 2017. godine) koji je otpočeo s radom 01.01.2017. godine.

Budući da su se u provođenju zakona i Rješenja načelnika o izboru prisilnog upravitelja zgrada pojavili određeni problemi,

POZIVAMO SVE PREDSTAVNIKE ETAŽNIH VLASNIKA NA SASTANAK KOJI ĆE SE ODRŽATI 09.06.2017. GODINE SA POČETKOM U 17 SATI U VELIKOJ SALI OPĆINE TRAVNIK.

Sastanku će prisustvovati načelnik općine Travnik, predstavnici prisilnog upravitelja („Merkez oil“ d.o.o. Novi Travnik) i predstavnici općinske službe nadležne za stambene poslove.

Ovo Obavještenje će se dostaviti svim mjesnim zajednicama koje na svom području imaju zgrade kolektivnog stanovanja, koje su obvezne ovo obavještenje istaknuti na oglasnim mjestima na području svoje mjesne zajednice i u skladu sa mogućnostima obavijestiti predstavnike etažnih vlasnika stanova, poslovnih prostora i garaža.

POMOĆNIK NAČELNIKA

Mato Jozak, dipl. ing. s.r.

Trebamo da znamo!