Aktuelno

Obdanište Travnik objavilo rang listu: Primljeno 82 nove djece, najviše dvogodišnjaka

Na osnovu Zapisnika komisije  za prijem djece broj: 128/23 od dana 19.06.2023. godine a u skladu sa kriterijima bodovanja, formirana je preliminarna rang lista upisane djece u pedagošku 2023./2024. godinu. Prilikom prijema, u skladu sa postojećim brojem korisnika, organizacijskim, prostornim i ljudskim resursima, primiti će se 82 novih korisnika i to po godištima:

  1. 2022. 15 djece
  2. 2021. 20 djece
  3. 2020. 15 djece
  4. 2019. 16 djece
  5. 2018. 10 djece
  6. 2017.  6  djece

 

2022. god.
r.br Ime i prezime Ukupan broj bodova Napomena
1. Esma Hibić 23
2. Sara Mujdžić 20
3. Adnan Migalo 19
4. Lamija Hadžić 18
5. Gabrijel Kolenda 15
6. Jan Stupar 15
7. Sofija Matić 15
8. Esma Delić 15
9. Omar Mameledžija 15
10. Danija Fuško 15
11. Emir Tarakčija 15
12. Amer Deljković 15
13. Ahmed Čauš 15
14. Dani Bešo 15
15. Lana Rajić 15
Rezervacijska lista
1. Inela Beganović 8
2. Nika Ištvanić 5
3. Merjem Turanović 0
4. Arien Huka 0
5. Dea Sokanović 0
6. Edi Vojvodić 15 Nema navršenu 1 godinu
*napomena: u slučaju odustajanja, ispisa ili proširenja kapaciteta ustanove, prednost pri upisu imaju djeca sa rezervacijske liste, redoslijedom kojim je naznačeno (kod istog broja bodova, prednost ima starije dijete).

 

2021. god.
r.br Ime i prezime Ukupan broj bodova Napomena
1. Mona Čolo 23
2. Ena Jašarević 20
3. Uma Grahić 20
4. Ahmed Langić 18
5. Danija Čurić 18
6. Arslan Đelilović 15
7. Afan Đelilović 15
8. Jasmina Mulaimović 15
9. Esma Hrustanović 15
10. Tarik Đuzel 15
11. Nahla Dervić 15
12. Inea Omerdić 15
13. Tarik Okanović 15
14. Merjem Salkica 15
15. Iris Kovač 15
16. Eldar Begić 15
17. Uma Šiljak 15
18. Amar Begić 15
19. Daris Mulamuhić 15
20 Farah Zukan 15
Rezervacijska lista
1. Ema Alispahić 8
2. Rialda Sijah 5
3. Defne Tekin 5
4. Julija Križanac 0
5. Danija Ribić 0
6. Umejja Muharemović 0
7. Šejna Mulaimović 0
8 Isak Ramić 0
9. Lamija Đelilbašić 0
10. Hana Memić 0
*napomena: u slučaju odustajanja, ispisa ili proširenja kapaciteta ustanove, prednost pri upisu imaju djeca sa rezervacijske liste, redoslijedom kojim je naznačeno (kod istog broja bodova, prednost ima starije dijete).

 

2020. god.
r.br Ime i prezime Ukupan broj bodova Napomena
1. Zahra Fazlić 18
2. Zara Malanović 15
3. Ilma Abdulahagić 15
4. Farah Peco 15
5. Karim Kadrić 15
6. Hana Grahić 15
7. Ismail Indžić 15
8. Aiša Deljković 15
9. Omar Halep 15
10. Mak Mehić 15
11. Ismar Delić 15
12. Amar Salkić 15
13. Amina Mukić 15
14. Ajša Mujanović 13
15. Amar Morenjačkić 8
Rezervacijska lista
1. Adna Aganović 5
2. Šejla Šehić 5
3. Benjamin Zlotrg 0
4. Leon Pendeš 0
5. Nejra Kazija 0
6. Omer Čauš 0
*napomena: u slučaju odustajanja, ispisa ili proširenja kapaciteta ustanove, prednost pri upisu imaju djeca sa rezervacijske liste, redoslijedom kojim je naznačeno (kod istog broja bodova, prednost ima starije dijete).

 

2019. god.
r.br Ime i prezime Ukupan broj bodova Napomena
1. Jusuf Šiljak 20
2. Hamza Alispahić 18
3. Ajša Smajić 18
4. Emma Spahić 15
5. Nađa Dervić 15
6. Dalal Mujinović 15
7. Adin Jusić 15
8. Adrian Kolenda 15
9. Esad Zlatić 15
10. Danija Ćirić 15
11. Harun Perenda 15
12. Dženana Šehić 15
13. Adem Balihodžić 15
14. Esma Beganović 15
15. Emin Terzić 15
16 Eda Kovačević 8
Rezervacijska lista
1. Marko Strukar 0
2. Esma Bajrić 0
3. Ismail Saldum 0
4. Meliha Smailkadić 0 Odustali
*napomena: u slučaju odustajanja, ispisa ili proširenja kapaciteta ustanove, prednost pri upisu imaju djeca sa rezervacijske liste, redoslijedom kojim je naznačeno (kod istog broja bodova, prednost ima starije dijete).

 

2018. god.
r.br Ime i prezime Ukupan broj bodova Napomena
1. Petra Stupar 15
2. Muhamed Bešlić 15
3. Ema Arslanagić 15
4. Emin Samardžija 15
5. Amar Tarakčija 15
6. Lejla Spahić 15
7. Omar Đelilbašić 15
8. Fatka Murica 10
9. Dalila Baltić 5
10. Ilma Šakić 5
Rezervacijska lista
1. Daris Grabus 0
2. Antonela Đumić 0
3. Zana Ibrahimi 0
4. Hamza Krehić 0
5. Osman Smailkadić 0 Odustali
*napomena: u slučaju odustajanja, ispisa ili proširenja kapaciteta ustanove, prednost pri upisu imaju djeca sa rezervacijske liste, redoslijedom kojim je naznačeno (kod istog broja bodova, prednost ima starije dijete).

 

 

2017. god.
r.br Ime i prezime Ukupan broj bodova Napomena
1. Dalija Kahrić 15
2. Aiša Mahmutović 15
3. Dina Lolić 15
4. Nejla Grahić 15
5. Amar Dervić 15
6. Nejla Šehić 5
Rezervacijska lista
1. Eman Grabus 0
2. Reif Mujezinović 0
3. Mirko Pjanić 0
*napomena: u slučaju odustajanja, ispisa ili proširenja kapaciteta ustanove, prednost pri upisu imaju djeca sa rezervacijske liste, redoslijedom kojim je naznačeno (kod istog broja bodova, prednost ima starije dijete).

 

Komisija za prijem:

  1. Adela Dobrić, predsjednik: __________________
  2. Marijana Šantić, član: ______________________
  3. Devla Halilović, član: ______________________