Transparency International
Aktuelno

Objavljen je Javni poziv za učešće u programu obilježavanja Dana Općine Travnik 2017

Planet obuca

Načelnik Općine Travnik, Admir Hadžiemrić, objavio je:

JAVNI POZIV za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik – 21.03., u 2017.g.

U toku su pripreme za obilježavanje Dana općine Travnik.

Načelnik Općine Travnik objavljuje Javni poziv za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik u 2017.g. — 21.03.2017.g.

Pozivaju se javne ustanove, nevladine organizacije, udruženja građana, sportski klubovi, privredni subjekti, neformalne grupe građana, pojedinci i svi zainteresovani, da daju prijedloge za određene aktivnosti i manifestacije i na taj način se aktivno uključe u kreiranje prijedloga Programa obilježavanja Dana općine Travnik.

Planirano je da programske aktivnosti traju od 20.03.2017.-30.03.2017.g. na cijeloj teritoriji općine Travnik. Stoga se pozivate da svojim prijedlozima konkretnih aktivnosti u navedene dane doprinesete da dane od 20.03.2017.-30.03.2017.godine obilježimo na način na koji to naša općina zaslužuje.

Prijedlog treba da sadrži najmanje: kratak sadržaj aktivnosti, lokaciju, vrijeme održavanja, broj učesnika, kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu).

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u programu mogu dostaviti do 10,02.2017. godine, na adresu: Općina Travnik — kabinet načelnika, Konatur bb., Travnik, sa naznakom „Za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik 2017.g.” ili e-mail adresu: urednacelnika@opcinatravnik.com.ba

Prijedlozi pristigli do navedenog roka bti će razmatrani od strane Organizacionog odbora za obilježavanje Dana općine Travnik u cilju definisanja konačnog Programa.

Općina Travnik

Trebamo da znamo!